HUI Research

Dela med dig:

Detaljhandeln inledde året starkt

Detaljhandeln inledde året med en positiv utveckling om 4,5 procent i löpande priser. Både sällanköpsvaruhandeln och dagligvaruhandeln visade starka tillväxttal under januari månad. Dagligvaruhandeln ökade med 3,8 procent i januari, vilket delvis förklaras av prisökningar. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,2 procent i löpande priser, trots fortsatta prisminskningar.

+ Läs mer