HUI Research

Dela med dig:

Starkt andra kvartal för servicehandeln

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden (f.d. Svensk Servicehandel & Fast Food) visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 4,1 procent under det andra kvartalet 2016. Allra bäst gick det för delbranscherna Café och Trafikbutiker som ökade sin försäljning med 5,5 respektive 4,6 procent.

+ Läs mer