HUI Research

Dela med dig:

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i februari

Detaljhandeln fortsätter på sin starka tillväxtbana. Februari månad visade en ökning om 5,1 procent för den totala detaljhandeln. Dagligvaruhandeln ökade med 3,5 procent i löpande priser, vilket till viss del berodde på de något större prisökningarna under februari. Justerat för prisökningarna ökade branschen (i volym) med något försiktigare 1,7 procent. Sällanköpsvaruhandeln har växlat upp och ökade med 6,5 procent i februari. Förväntningarna är att sällanköpsvaruhandeln kommer att fortsätta visa stark tillväxt även framöver.

+ Läs mer