HUI Research

Dela med dig:

Kraftig tillväxt för svensk e-handel - mot 50 miljarder kronor 2015

E-handeln med varor fortsätter att växa i en rasande takt. Under det första kvartalet 2015 ökade e-handelsförsäljningen i Sverige med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen är att e-handeln i Sverige når en omsättning om 50 miljarder kronor under 2015, vilket innebär att e-handelns andel av den totala detaljhandeln når 7 procent under året. Det framgår av e-barometern för Q1 2015 som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

+ Läs mer