Publications in Swedish

An important part of our mission is to disseminate research results to the interested public, opinion- and decision makers in the business- and public. Researchers at HUI Research therefore regularly disseminate their findings by writing reports and publishing in mainstream media outlets.

2018

Daunfeldt, S-O. (2018). Ingångslönens effekt på sysselsättningen i Sverige. Timbro Briefing paper #18, Timbro: Stockholm.

Daunfeldt, S-O., Gidehag, A. och Rudholm, N. (2018). Kan sänkta arbetskraftskostnader bidra till ökad sysselsättning? En utvärdering av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. Forskningsrapport, HUI Research: Stockholm. 

Daunfeldt, S-O., Seerar Westerberg, H. (2018). Vilka företag bryter utanförskapet bland utrikes födda? Forskningsrapport, HUI Research: Stockholm. 

Daunfeldt, S-O., Seerar Westerberg, H. (2018). Sysselsättningseffekterna av ingångslönerna i Detaljhandeln. Forskningsrapport, HUI Research: Stockholm. 

Fergin Wennberg och E., Rickne, J. (2018). Organisatorisk design för ökad jämställdhet. ekonomisk Debatt, nr 1, 71-74.

2017

Daunfeldt, S-O., Gidehag, A., och Rudholm, N. (2017). Personalliggares effekter på lönerapporteringen i restaurang- och frisörbranschen, rapport Svenskt Näringsliv. 

Daunfeldt, S-O., Grek, Å., Hartwig., F., och Rudholm, N. (2017). Betydelsen av internt uppbyggt kapital för företagens tillväxt och överlevnad, PM 2017:01, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund. 

2016

Daunfeldt, S-O. (2016). Turordningsreglernas ekonomiska effekter, Briefing paper #8, Timbro: Stockholm.

Daunfeldt, S-O., och Fergin, E. (2016). Matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden: Vad kännetecknar de arbetslösa individer som inte kan behålla ett arbete? Forskningsrapport, HUI Research: Stockholm. 

Daunfeldt, S-O., Gustavsson Tingvall, P., och Halvarsson, D. (2016). Statliga innovationsstöd till små och medelstora företag: Har de någon effekt? Ekonomisk Debatt, nr 1, 6-19.

2015

Daunfeldt, S-O., Fergin, E., och Bornhäll, A. (2015). Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln? Forskningsrapport, HUI Research: Stockholm.

Mihaescu, O., Daunfeldt, S-O., och Bergman, M. (2015). Stöd till service i glesbygd. Bilaga till SOU 2015:35 Service i glesbygd. Betänkande av Utredningen Service i glesbygd, Fritzes: Stockholm.

Daunfeldt, S-O., Rudholm, N., Nilsson, H., och Johansson, R. (2015). Drivkrafter och effekter av handelns satsning på EMV-produkter. Rapport DLFs stiftelse för forskning och utveckling: Stockholm. 

Rudholm N., Daunfeldt S-O., Mihaescu O. och Nilsson H. Effekter av en Ikea-etablering. Handelns Utvecklingsråds Rapportserie 2015:5.

2014

Daunfeldt, S-O. (2014). Musikens effekter på konsumenternas beteende: En forskningsöversikt. Rapport Soundtrack Your Brand: Stockholm.

Daunfeldt, S-O., Gustavsson Tingvall, P., och Halvarsson, D. (2014). Företagsstöd till innovativa små och medelstora företag: En kontrafaktisk effektutvärdering. Rapport 2014:16, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund.

Daunfeldt, S-O., och Hortlund, P. (2014). Asymmetriska effekter av förändrade arbetsgivaravgifter för unga. Rapport Visita.

Rudholm N. och Hansen F. (red.) Miljöperspektiv på butikslägen och konsumtionsresor. Handelns Utvecklingsråds Rapportserie 2014:1.

2013

Johansson, Dan, Palmberg, Johanna and Bornhäll, Anders (2013). Riskkapitalförsörjning i små och medelstora företag – utbud eller efterfrågan? , Svenskt Näringsliv, Stockholm.

Daunfeldt, S-O and Fölster, Stefan (2013). Experiment med välfärden, Ekonomisk Debatt, (41)2: 16-27.

Lundbäck, M., and Daunfeldt, S-O. (2013). Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning: Företagarnas perspektiv, Slutrapport konkurrensverket. 

Daunfeldt, S-O., and Wallén, F. (2013). Svenska citroner: 8 fräscha idéer som lämnade en sur eftersmak. Kalla Kulor: Stockholm.
 

2012

Falkenhall, Björn and Johansson, Dan (2012). Regelbörda och växande företag - Sverige i internationell jämförelse. Rapport 2012:06, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund.

Henrekson, Magnus, Johansson, Dan and Stenkula, Mikael (2012). Den svenska företagsstrukturen – utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen. Ekonomisk Debatt, 40(2): 1–12. 


2011

Blom, Carin, Junkka, Fredrik, Rudholm, Niklas and Vestin, Henrik (2011). Den osynliga värdeskaparens framtid. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 64(3): 157–168.

Bergman, Mats and Rudholm, Niklas (2011). Apoteksmarknadens omreglering – Effekter på följsamhet och priser. Working paper 2011:50, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund.

Daunfeldt, Sven-Olov and Halvarsson, Daniel (2011). Snabbväxarnas dynamik: Är hög företagstillväxt uthållig? Rapport 2011:15, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Halvarsson, Daniel and Johansson, Dan (2011). Snabbväxande företag: En fördjupad analys av mått och definitioner. Working paper 2011:27, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund.

Rudholm, Niklas (red), Blom, Carin, Daunfeldt, Sven-Olov, Junkka, Fredrik, Muhlrad, Hannah and Vestin, Henrik (2011). Vilka faktorer är av betydelse för partihandelns utveckling? Forskningsrapport, Handelns Utvecklingsråd, Stockholm. 

Rudholm, Niklas, Daunfeldt, Sven-Olov, Heldt, Tobias, Thunström, Linda, and Weiberth, Cajsa (2011). Märkningar och konsumentbeteende. Forskningsrapport 2011:1, Handelns Utvecklingsråd, Stockholm.

2010

Daunfeldt, Sven-Olov and Rudholm, Niklas (2010). Hyllskyltningar av ekologiska varor: Resultat från ett naturligt experiment. Forskningsrapport S 152, HUI Research. 

Daunfeldt, Sven-Olov and Rudholm, Niklas (2010). Leder högre skatter på kapitalvinster till inlåsningseffekter? Ekonomisk Debatt, 38(2): 18–26.

Gåverud, Henrik, Lundgren, Jens, and Rudholm, Niklas (2010). Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad. Ekonomisk Debatt, 38(1): 5–15. 

Hortlund, Per and Rudholm, Niklas (2010). Bilen till butiken med GPS. Miljöforskning, 5/2010.

Dela med dig: