Böcker och bokkapitel

Nedan redogörs för vetenskapliga böcker och bokkapitel, som publicerats av forskare vid HFI från och med år 2010.

Daunfeldt, Sven-Olov, Nordström, Jonas och Thunström, Linda (2011). Habit Formation in Food Consumption, i The Oxford Handbook of the Economics of Food Consumption and Policy, red. Lusk, Jason. L., Roosen, Jutta och Shogren, Jason. F., Oxford, U.K. 
 

Dela med dig: