Dan Johansson

TitelProfessor i nationalekonomi
Telefon: 070-9764423
E-post: dan.johansson@huiresearch.se
 

Forskningsområden:

Entreprenörskap, företagsdynamik, strukturomvandling, institutionell ekonomi, företagande och företagandets villkor

Dan Johansson CV

Pressbild

Publikationer


Forskningsbeskrivning

Vad förklarar nationers välstånd? Varför är vissa länder rikare än andra? Vad förklarar förändringar i länders välstånd över tiden? Detta är klassiska frågor som studerats inom nationalekonomin ända sedan ämnets fader, Adam Smith, publicerade sin bok The Wealth of Nations år 1776. Jag verkar inom en gren av nationalekonomin som betonar vikten av entreprenörskap, innovationer och ”samhällets spelregler”. Produceras samma varor och tjänster på samma sätt som tidigare sker ingen utveckling. Välstånd är därför ett resultat av förändring: av upptäckten och användningen av ny produktiv kunskap. Joseph Schumpeter beskrev ekonomisk utveckling som en process av kreativ förstörelse. Nya idéer utmanar gamla, vilket leder till strukturomvandling. Ekonomin ändrar ”skepnad” när värdeskapande företag växer genom att attrahera resurser från företag med mindre framgångsrika affärsidéer. Entreprenören spelar en nyckelroll, det är hon/han som identifierar och kommersialiserar ny värdefull kunskap. Min forskning omfattar bland annat följande områden:

• Entreprenörskap: Hur definieras och beskrivs entreprenörens funktion i ekonomin enligt olika teoretiska traditioner?

• Företagsdynamik: Är några företag viktigare än andra för att skapa sysselsättning och tillväxt? Leds utvecklingen av nya, små, snabbväxande företag eller andra typer av företag? Hur stor roll spelar företagens branschtillhörighet?

• Institutionell ekonomi: Hur ska ett lands institutioner – ”samhällets spelregler” – utformas för att få ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv?

I korthet forskar jag om företagandet och företagandets villkor. 

 

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter*
 

Anyadike-Danes, Michael, Bjuggren, Carl Magnus, Gottschalk, Sandra, Hölzl, Werner, Johansson, Dan, Maliranta, Mika och Myrann, Anja (2014). An International Cohort Comparison of Size Effects on Job Growth. Small Business Economics, kommande.

Johansson, Dan, Stenkula, Mikael och Du Rietz, Gunnar (2014). Capital Income Taxation of Swedish Households, 1862-2010. Scandinavian Economic History Review, kommande.

Coad, Alex, Daunfeldt, Sven-Olov, Hölzl, Werner, Johansson, Dan och Nightingale, Paul (2014). High-growth Firms: Introduction to the Special Section. Industrial and Corporate Change, 23(1): 91-112.

Daunfeldt, Sven-Olov, Halvarsson, Daniel och Johansson, Dan (2014). Using the Eurostat-OECD definition of high-growth firms: A cautionary note. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, kommande.

Daunfeldt, S-O., Elert, N., och Johansson, D. (2014), “Economic Contribution of High-growth Firms: Do Policy Implications Depend on the Choice of Growth Indicator?”, Journal of Industry, Competition and Trade, 14(3): 337-365.

Stenkula, Mikael, Johansson, Dan och Du Rietz, Gunnar (2014). Marginal Taxation on Labor Income in Sweden from 1862 to 2010. Scandinavian Economic History Review, 26(2): 163-187.

Coad, Alex, Daunfeldt, Sven-Olov, Johansson, Dan och Wennberg, Karl (2014). Who do High-growth Firms Hire? Industrial and Corporate Change, 23(1): 293-327.

Bjuggren, Carl Magnus, Daunfeldt, Sven-Olov och Johansson, Dan (2013). High-Growth Firms and Family Ownership. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 26(4): 365-385.

Bjuggren, Carl Magnus, Johansson, Dan och Stenkula, Mikael (2012). Using Self-Employment as Proxy for Entrepreneurship: Some Empirical Caveats. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 17(3): 290–303.

Bjuggren, Carl Magnus, Johansson, Dan och Sjögren, Hans (2011). A Note on Swedish Family-Owned Businesses, Employment, and GDP: A Descriptive Analysis. Family Business Review, 24(4): 362–371.

Henrekson, Magnus och Johansson, Dan (2010). Gazelles as Job Creators – A Survey and Interpretation of the Evidence. Small Business Economics, 35(2): 227–244.

Henrekson, Magnus, Johansson, Dan och Stenkula Mikael (2010). Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entrepreneurship. Journal of Industry, Competition and Trade, 10(3–4): 275–296.

Heshmati, Almas, Johansson, Dan och Bjuggren, Carl Magnus (2010). Effective Corporate Tax Rates and the Size Distribution of Firms. Journal of Industry, Competition and Trade, 10(3–4): 297–317.

Johansson, Dan (2010). The Theory of the Experimentally Organized Economy and Competence Blocs: An Introduction. The Journal of Evolutionary Economics, 20(2): 185–201.

Henrekson, Magnus och Johansson, Dan (2009). Competencies and Institutions Fostering High-growth Firms. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 5(1): 1-80.

Henrekson, Magnus och Johansson, Dan (2006). Beskattningen och tillväxtens aktörer. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 59(3): 133–144.

Johansson, Dan (2005). The Turnover of Firms and Industry Growth. Small Business Economics, 24(5): 487–495.

Eliasson, Gunnar, Johansson, Dan och Taymaz, Erol (2004). Simulating the New Economy. Structural Change and Economic Dynamics, 15(3): 289–314.

Johansson, Dan (2004). Economics without Entrepreneurship or Institutions: A Vocabulary Analysis of Graduate Textbooks. Econ Journal Watch, 1(3): 515–538.

Johansson, Dan (2004). Is Small Beautiful? The Case of the Swedish IT Industry. Entrepreneurship & Regional Development, 16(4): 271–287.

Skedinger, Per och Johansson, Dan (2004). In Sweden, Anti-Globalizationists Dominate Public Discourse, Econ Profs Do Little. Econ Journal Watch, 1(1): 175–184.

Braunerhjelm, Pontus och Johansson, Dan (2003). The Determinants of Spatial Concentration: The Manufacturing and Service Sectors in an International Perspective. Industry and Innovation, 10(1): 41–63.

Du Rietz, Gunnar och Johansson, Dan (2003). Skatterna, företagandet och tillväxten. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 56(2): 75–86.

Braunerhjelm, Pontus, Carlsson, Bo, Cetindamar, Dilek och Johansson, Dan (2000). The Old and the New: The Evolution of Polymer and Biomedical Clusters in Ohio and in Sweden. Journal of Evolutionary Economics, 10(5): 471–488.

Henrekson, Magnus och Johansson, Dan (1999). Institutional Effects on the Evolution of the Size Distribution of Firms. Small Business Economics, 12(1): 11–23.
 

*Tidsskrifter som tillämpar så kallat peer-review system.

Dela med dig: