Nätverk

HFI arbetar aktivt med att bygga upp ett nätverk av associerade forskare som är intresserade av frågor som är av betydelse för att kunna analysera handelns roll i samhällsekonomin. Nätverket utgör en central del för att kunna skapa starka forskningsgrupper och därmed lyfta handelsfrågor


Staffan Algers

Professor

Helene Brembeck

Professor

Fredrik Carlsson

Professor

Jörgen Hellström

Professor

Kyrre Rickertsen

Professor

Jason Shogren

Professor

Bo Söderberg

Professor

 

Frode Alfnes

Docent

Laura M Andersen

Docent

Mariah Ehmke

Docent

Henrik Jordahl

Docent

Jonas Nordström

Docent

Kristina Nyström

Docent

Sinne Smed

Docent

Alex Coad

Docent

Eike Benjamin Kroll

Docent

 

Johan Klaesson

  Docent

Fredrik Bergström

  Ekon.dr

Jan Amcoff

  Fil.dr

Johan Lundberg

  Fil.dr

Sofia Lundberg

  Fil.dr

Matilda Orth

  Fil.dr

Özge Öner

  Fil.dr 

 Carl-Magnus Bjuggren

  Fil.dr

Åsa Lang

  Doktorand

Hanna Larsson

  Doktorand

Emil B. Karlsson

  Fil.kand