Populärvetenskapligt

En viktig del av HFIs uppdrag är att sprida forskningsresultaten till den intresserade allmänheten, opinionsbildare och beslutsfattare inom näringsliv och politik. Forskare vid HUI Research populariserar därför regelbundet sin forskning genom att skriva rapporter och populärvetenskapliga artiklar.


2015

Bornhäll, Anders, Daunfeldt,Sven-Olov och Mihaescu, Oana (2015), Osynliga jobbskapare: En tillväxtpotentail för svensk detaljhandel (Läs rapporten här.)


2013

Johansson, Dan, Palmberg, Johanna och Bornhäll, Anders (2013), "Riskkapitalförsörjning i små och medelstora företag – utbud eller efterfrågan?" , Svenskt Näringsliv, Stockholm. (Läs rapporten här.)

Daunfeldt, S-O och Fölster, Stefan (2013), "Experiment med välfärden", Ekonomisk Debatt, (41)2: 16-27 (Läs rapporten här.)

Lundbäck, M., och Daunfeldt, S-O. (2013), ”Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning: Företagarnas perspektiv”, Slutrapport konkurrensverket.

Daunfeldt, S-O., och Wallén, F. (2013), “Svenska citroner: 8 fräscha idéer som lämnade en sur eftersmak. Kalla Kulor: Stockholm.
 

2012

Falkenhall, Björn och Johansson, Dan (2012). Regelbörda och växande företag - Sverige i internationell jämförelse. Rapport 2012:06, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund. (Läs rapporten här.) 

Henrekson, Magnus, Johansson, Dan och Stenkula, Mikael (2012). Den svenska företagsstrukturen – utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen. Ekonomisk Debatt, 40(2): 1–12. (Läs rapporten här.)


2011

Blom, Carin, Junkka, Fredrik, Rudholm, Niklas och Vestin, Henrik (2011). Den osynliga värdeskaparens framtid. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 64(3): 157–168.

Bergman, Mats och Rudholm, Niklas (2011). Apoteksmarknadens omreglering – Effekter på följsamhet och priser. Working paper 2011:50, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund. (Läs rapporten här.)

Daunfeldt, Sven-Olov och Halvarsson, Daniel (2011). Snabbväxarnas dynamik: Är hög företagstillväxt uthållig? Rapport 2011:15, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund. (Läs rapporten här.)

Daunfeldt, Sven-Olov, Halvarsson, Daniel och Johansson, Dan (2011). Snabbväxande företag: En fördjupad analys av mått och definitioner. Working paper 2011:27, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund. (Läs rapporten här.)

Rudholm, Niklas (red), Blom, Carin, Daunfeldt, Sven-Olov, Junkka, Fredrik, Muhlrad, Hannah och Vestin, Henrik (2011). Vilka faktorer är av betydelse för partihandelns utveckling? Forskningsrapport, Handelns Utvecklingsråd, Stockholm. (Läs rapporten här.)

Rudholm, Niklas, Daunfeldt, Sven-Olov, Heldt, Tobias, Thunström, Linda, och Weiberth, Cajsa (2011). Märkningar och konsumentbeteende. Forskningsrapport 2011:1, Handelns Utvecklingsråd, Stockholm. (Läs rapporten här.)

2010

Daunfeldt, Sven-Olov och Rudholm, Niklas (2010). Hyllskyltningar av ekologiska varor: Resultat från ett naturligt experiment. Forskningsrapport S 152, HUI Research. (Läs rapporten här.)

Daunfeldt, Sven-Olov och Rudholm, Niklas (2010). Leder högre skatter på kapitalvinster till inlåsningseffekter? Ekonomisk Debatt,38(2): 18–26. (Läs rapporten här.)

Gåverud, Henrik, Lundgren, Jens, och Rudholm, Niklas (2010). Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad. Ekonomisk Debatt,38(1): 5–15. (Läs rapporten här.)

Hortlund, Per och Rudholm, Niklas (2010). Bilen till butiken med GPS. Miljöforskning 5/2010.  

Dela med dig: