Nyheter

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i juni

Försäljningsvolymen ökade med 3,5 procent i juni 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 1,7 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,9 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

+ Läs mer
Fler nyheter