Nyheter

Spaning: Traditionell dagligvaruhandel alltmer utsatt

Dagligvarubutiken agerar ankare på många handelsplatser, men branschen behöver rusta sig inför en framtid där den välsorterade dagligvarubutikens dominans inte längre är självklar. Ett stort sortiment och god befolkningstillväxt kommer i framtiden inte att vara automatiska framgångsfaktorer när konsumenternas köpbeteende förändras.

+ Läs mer

Spaning: Närhet och service – nyckeln till framtidens stadskärna

Den pågående strukturomvandlingen i handeln återspeglas i stadskärnorna med en minskad försäljning i sällanköpsvaruhandeln, men en ökande försäljning för hotellbranschen, dagligvaruhandeln och service av olika slag. Detaljhandelsomsättningen i stadskärnorna är dock fortfarande viktig och står för en betydande del, under år 2018 stod stadskärnorna för hela 15 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i riket, vilket är en större andel än e-handeln som utgjorde 10 procent av den totala detaljhandeln.

Rekord för julhandeln trots osäker konjunktur

HUI bedömer att decembertillväxten i detaljhandeln kommer att vara stabil. Det förekommer en hel del orosmoln på makroplanet men minusränta och befolkningstillväxt skapar en god grund för försäljningsökning. Black Friday ligger dessutom sent i år, vilket gör att viss konsumtion förbehållen november kan komma att flytta över till december. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Fler nyheter