Nyheter

Butikskedjornas Utveckling & Nyckeltal - seminarium

Detaljhandeln står inför stora utmaningar med ökad konkurrens, pressad lönsamhet och konsumenter som ställer allt högre krav på butikerna både fysiskt och digitalt. Det hårdare klimatet i detaljhandeln har inneburit att antalet butiker har reducerats avsevärt i vissa branscher under de senaste åren. Samtidigt finns det många exempel på framgångsrika detaljhandelsföretag som uppvisar god tillväxt och lönsamhet samt en välutvecklad omnikanalstrategi. Vilka kedjor och branscher växer lönsamt och vilka gör det inte? Vilka kedjor är mest lönsamma och vilka uppvisar högst tillväxt?

+ Läs mer

Välkommen att ansöka till rekryteringsdag

Handelns förutsättningar förändras snabbt i digitaliseringens spår. Under 2017 väntas tipping point för e-handeln ske, det vill säga all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln går till e-handeln medan butikshandeln stannar av. Peak butik är alltså här och analysbehovet har aldrig varit större. Hur agerar ett företag på en marknad där priser pressas och kunders beteenden förändras snabbt? Hur agerar en kedja digitalt? Hur ska handeln konkurrera med företag som Amazon?

Fler nyheter