Nyheter

Fortsatt starka siffror för Byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 1,7 procent i februari.

+ Läs mer

Detaljhandeln visar en avtagande trend

Den svenska detaljhandeln visar en något avtagande tillväxt, men har fortfarande god fart. Tillväxten kommer under 2017 att ha fortsatt momentum tack vare bland annat befolkningstillväxt och en stadig trend med allt fler sysselsatta. HUIs prognos för den totala detaljhandeln ligger för 2017 på 3,0 procent mätt i löpande priser och 2,5 procent mätt i fasta priser. För 2018 är prognosen 3,0 procent i löpande priser respektive 2,5 i fasta.

Fler nyheter