Nyheter

Fortsatt tillväxt för byggmaterialhandeln i maj

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,4 procent i maj.

+ Läs mer

Nervositet uppvägs av konjunkturell styrka

Konsumtionsutrymmet i ekonomin är fortfarande relativt intakt, även om hushållen intagit en mer avvaktande inställning under de senaste månaderna. Osäkerhet på bostadsmarknaden berättigar liksom globala handelskonflikter till nervositet, men uppvägs än så länge av fortsatt styrka i världskonjunkturen kombinerat med lågräntepolitik. Förhoppningen är att exporten tar över rodret i takt med att bostadsbyggande och inhemska investeringar mattas av.

Butiken som bästa marknadsföring

Under en lång tid har butikens främsta syfte varit att locka till sig konsumenter som köper varor i butiken. Från att ha förfogat över en typ av försäljningskanal har detaljhandeln idag istället ett stort antal möjliga kanaler att sälja sina produkter genom. Betyder detta att butiken helt har spelat ut sin roll? Svaret på den frågan är självklart nej, men butikens roll har förändrats. Butiken är mindre viktig som försäljningskanal, men har visat sig vara värdefull som marknadsföringskanal och varumärkesbyggare.

Fler nyheter