Nyheter

Handels i Sverige

Frukostseminarier Handeln i Sverige 2019

Svensk detaljhandels tillväxt drivs i allt större utsträckning av digital försäljning, men den fysiska butiken står alltjämt för 90 procent av försäljningen i landet. Försäljningen skiljer sig dock åt mellan starka och svaga regioner.

+ Läs mer
Fler nyheter