Nyheter

City

Renässans eller ridå för svenska stadskärnor?

Hoten mot stadskärnan från externhandel och e-handel debatteras flitigt. Vad är egentligen ”stadskärnan”, hur ser utvecklingen ut i våra städer och vilken roll har fastighetsägarna? Cityindex är en rapport som syftar till att besvara dessa frågeställningar och beskriva utvecklingen för kommersiella verksamheter i svenska stadskärnor.

+ Läs mer

Spaning: Under rätt förutsättningar – satsa på fysisk handel

Det blir allt tydligare att tiden med självklar butikstillväxt är förbi. E-handeln gör att det under de närmaste 15 åren inte kommer att behövas någon nettotillväxt av svensk butiksyta.
Detaljister, kommuner och fastighetsägare har noterat det förändrade läget. Trots det lever affärsmodeller och arbetsmetoder från en annan logik kvar i många organisationer. Satsningar på fysisk handel kommer att kräva nya insikter.

Fler nyheter