Nyheter

Monica Bruvik, Felix Åberg och Ola Nevander

HUI expanderar – analysbehovet har aldrig varit större

HUI rekryterar Monica Bruvik, som affärsutvecklare för köpcentrum och fastigheter, Felix Åberg som analytiker med ansvar för samhällsekonomisk analys och Ola Nevander som detaljhandelsanalytiker.

+ Läs mer

Fortsatt ökning för köpcentrum och handelsområden trots press från e-handeln

Svenska Köpcentrum 2017 är den första utgåvan av en ny rapport som syftar till att beskriva marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige. När utvecklingen summerades för 2016 stod det klart att både köpcentrum och handelsområden stärkt sin position i detaljhandeln. Prognosen för 2017 visar på en fortsatt försäljningstillväxt för både köpcentrum och handelsområden samtidigt som e-handeln tar allt större marknadsandelar.

Butikskedjorna satsar digitalt och vässar logistiken

HUI Research lanserade nyligen den första helårsrapporten för ”Butikskedjornas Utveckling och Nyckeltal” (BUN) som bland annat mäter tillväxt och lönsamhet för 80 av detaljhandelns största företag. I rapporten konstateras det att lågpriskoncept och butiksexpansion driver både omsättningstillväxt och lönsamhet i stor utsträckning. Högt upp på listan över lönsamma företag återfinns även ett antal stora och etablerade aktörer inom beklädnad och optik. Framöver planerar de stora kedjorna att optimera sina butiksnätverk, effektivisera logistiken och utveckla e-handeln.

Fler nyheter