Nyheter

Sveriges stadskärnor kartläggs i nytt samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research

Fastighetsägarna och HUI Research inleder ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Cityindex är en rikstäckande kartläggning av Sveriges stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service.

+ Läs mer

Ny rapport: Digital handel i en värld utan gränser – De viktigaste insikterna från D-Congress 2019

För några veckor sedan samlades hela det svenska ekosystemet inom digital handel på D-Congress i Göteborg. Där levererades insikter på löpande band till 2 100 deltagare om bland annat Kina som världsledande e-handelsnation, om strategier för att expandera internationellt, om vad som är användbar innovation, om hållbarhet och om vad e-handeln kan vänta sig när konjunkturen viker.

Nytt verktyg från HUI sätter detaljhandeln på kartan

E-handeln i Sverige växer och digitaliseringen tilltar. Detta sätter allt större press på den fysiska handeln som måste förnya och anpassa sig till det förändrade detaljhandelsklimatet. För att kunna följa, analysera och hjälpa handeln att agera proaktivt i denna förändring lanserar HUI ett nytt digitalt verktyg med namnet HUI Maps. HUI Maps samlar relevant information kopplad till detaljhandeln i ett kartbaserat verktyg och blir en unik lösning på den svenska marknaden.

Spaning: Tuffare tider att vänta för svensk ekonomi

HUI spanar på pessimistiska hushåll i kölvattnet av avmattad tillväxt och höjd ränta: Den svenska konjunkturen går mot en avmattning och även om det ser ut att bli en mjuklandning snarare än en krasch är tuffare tider att vänta. Avmattningen har hittills karaktäriserats av pessimism från hushållens sida, något som bör oroa detaljhandeln. En analys av hushållens inställning och detaljhandelns tillväxt sedan 2001 stärker tesen om att oroliga hushåll konsumerar mindre.

Fler nyheter