Alla Sveriges stadskärnor kartlagda!

För första gången presenteras en rikstäckande kartläggning av Sveriges alla stadskärnor inom ramen för Cityindex. Boende, butiker, restauranger, hotell och service i 124 städer har kartlagts och i maj presenteras de första slutsatserna. En av de första konklusionerna är att 20 av de 124 städerna saknar en stadskärna.

 Under hösten 2016 inledde HUI Research arbetet med Cityindex på uppdrag av Agora för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning som inledningsvis omfattade Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 16 städer. Definitioner av stad och stadskärna har utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen främst inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.

 I en tid med mycket turbulens och omställning på detaljhandelsmarknaden har stadskärnan en viktig roll och inte minst en stor potential. Med Cityindex får branschen ett faktabaserat, jämförbart och heltäckande verktyg som stöd för utveckling av stadskärnor, säger Rikard Edenius, vd Agora.  

En av de första slutsatserna med Cityindex är att 20 av 124 städer i Sverige saknar en stadskärna. Dessa städer har en centrumbildning som är för gles för att definieras som stadskärna och klassificeras istället som stadsdelscentrum. Den första statistiken avseende Cityindex presenteras i maj vid Svenska Stadskärnors årskonferens 29-31 maj i Västervik. Vid detta tillfälle kommer stadskärnornas sammanlagda marknadsandel presenteras såväl som topplistor, branschnedbrytningar och andra slutsatser från den första kartläggningen.
 
 Cityindex innebär ett genombrott för stadskärnor som bransch och kan nu ställas mot e-handel, köpcentrum och andra försäljningskanaler. Detta kommer markant att förbättra beslutsunderlaget för stadskärnans intressenter och ge fördjupade insikter om detaljhandelns strukturomvandling, säger Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research.
 
För mer information om Cityindex:
 
För mer information tryck här eller kontakta:
 
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research, 073-976 12 09, tobias.ronnberg@hui.se
Rikard Edenius, vd Agora, 070-605 51 05, rikard.edenius@agoraretail.se
 
HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.
 
AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna på orten. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se
 

Dela med dig: