Julhandeln slår rekord i år igen

Årets julhandelsprognos

Allt tyder på att det kommer att bli ytterligare en god jul för de svenska konsumenterna. Hushållen är köpstarka tack vare fortsatt högkonjunktur och minusränta, samtidigt som befolkningen ökar. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Den svenska ekonomin är ännu stark och injicerad av minusräntan som driver konsumtion. Detaljhandelns försäljning har hittills under 2018 utvecklats stabilt och julmånaden december väntas fortsätta i samma spår. Årets julhandel kommer, mycket tack vare köpstarka hushåll och en gynnsam kalender med mycket ledighet, att slå rekord igen. Tillväxten i december månad 2018 förväntas bli 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 79,7 miljarder kronor. Justerat för prisutvecklingen blir tillväxten 1,5 procent mätt i volym.

− Även om konjunkturen mattats av något är grunden för konsumtion mycket god, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research. Utmaningen för handeln ligger inte i konjunkturläget utan snarare i den digitala transformationen som innebär att tillväxten i sällanköpsvaruhandeln sker på nätet. För att handlarna ska få del av ökningen behöver de alltså finnas online.

December som handelsmånad tappar försäljning till november i och med att Black Friday på kort tid etablerat sig som en mycket stark konsumtionshelg. November i fjol var den månad som gick klart starkast i sällanköpsvaruhandeln under det fjärde kvartalet och omsättningsförflyttningen från december till november kommer sannolikt att fortsätta i år.

− Julhandeln flyttar från fullmarginalförsäljning i december till rea i november, säger Jonas Arnberg.

Branschprognoser

Dagligvaruhandelns decemberförsäljning gynnas av en stark prisökningstakt och bedöms öka med 3,5 procent mätt i löpande priser. Sällanköpsvaruhandeln bedöms öka med 2,5 procent.

För mer information

Jonas Arnberg, VD HUI Research: 072-571 85 75, jonas.arnberg@hui.se
Erik Bergh, analytiker HUI Research: 070-223 76 26, erik.bergh@hui.se

Se rapporten HUIs julhandelsprognos 2018 för mer information.

Pressbilder finns här.

Årets Julklapp presenteras vid en särskild presskonferens den 20 november, inbjudan skickas separat.

 

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor.

Dela med dig: