Årets smultron 2015 - Stadsodling

HUI Research utser för fjärde gången Årets Smultron - en produkt, en tjänst eller ett fenomen med sommarkoppling. Vi blir alltmer medvetna om vår hälsa och vad vi äter liksom om nödvändigheten att värna miljön. Oavsett var man bor finns en önskan att se något växa, helst något ätbart. Årets Smultron 2015 är stadsodling.

HUI Research utser för fjärde gången Årets Smultron som kan vara alltifrån en produkt till en tjänst eller ett fenomen med sommarkoppling. Sedan 27 år utser HUI Research Årets Julklapp i november varje år. Årets Smultron är besöksnäringens motsvarighet till Årets Julklapp, den har samma kriterier som Årets Julklapp och presenteras före midsommar varje år.

För att erhålla titeln Årets Smultron ska ett eller flera av följande tre kriterier uppfyllas:

o    Årets Smultron skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse.
o    Årets Smultron skall representera den tid vi lever i.
o    Årets Smultron skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.

Urban odling eller stadsodling är en global rörelse som den senaste tiden vuxit sig stark även i Sverige. Bakom fenomenets växande popularitet finns ett ökat miljömedvetande, ett fortsatt starkt hälsotänkande och ett växande matintresse. Stadsodling finns i olika former, det kan handla om allt från kolonilotter till sk guerilla gardening där man smyger ut på natten och odlar i parkerna. 

Stadsodling tar sig uttryck både hos konsumenter och företag. Fyra av tio svenskar odlar något ätbart, i trädgård, på balkong eller fönsterbräda, enligt Jordbruksverket. Restauranger profilerar sig genom att satsa på närodlat och ekologiskt och odlar en del av sina grönsaker själva. Vi ser också nätverk som sysslar med social odling (för ökad gemenskap) eller pedagogisk odling (i samarbete med skolor och museér). Forskare tar det ett steg längre och menar att stadsodling kommer att bli en nödvändighet framöver, ett sätt att möta bristande resurser gällande energi och livsmedel samt minska påverkan från koldioxidutsläpp och på så sätt påverka folkhälsan.

-    Nu odlar vi inte längre bara blommor i balkonglådor, fönster och på innergårdar utan helst något ätbart, ett sätt att ha koll på vad man stoppar i sig och dessutom påverka miljön på samma gång, säger Lena Larsson, VD på HUI Research. Att kunna skörda sina egna grönsaker är något allt fler vill uppleva, oavsett var man bor.

För mer information

Martin Karlsson, Senior konsult HUI Research AB: 031-759 50 02, martin.karlsson@hui.se
Lena Larsson, VD HUI Research AB: 08-762 72 89, lena.larsson@hui.se

www.hui.se/arets-smultron

Pressbilder finns på http://www.hui.se/om-oss/press/bildbank


HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. HUI Research AB har kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se. 

Dela med dig: