Starkt framåt för dagligvarukedjorna

Dagligvarukedjorna uppvisade en stark tillväxt under det andra kvartalet enligt HUIs BUN-rapport (Butikskedjornas Utveckling & Nyckeltal). Av de undersökta kedjorna i rapporten hade Willys högst omsättningsutveckling medan H&M var i topp gällande rörelsemarginal för det andra kvartalet i rad.

HUI släpper nu BUN (Butikskedjornas Utveckling & Nyckeltal) för det andra kvartalet 2017. Dagligvarukedjorna gick starkt framåt med Willys i topp. Kedjan växte till stor del genom förvärvet av Eurocash tidigare i år. Eurocash ingår numer i segmentsrapporteringen för Willys inom Axfood-koncernen. Flera av dagligvaruaktörerna fortsätter även sin nätoffensiv med öppningar på nya marknader och utökning på befintliga. Till exempel etablerade Hemköp e-handel i Malmö, Lund, Linköping och Örebro under det andra kvartalet i år.

Medan H&M fortsätter att redovisa en hög rörelsemarginal och omsättningstillväxt hade apotekskedjorna en lägre tillväxt än tidigare kvartal, men redovisar fortfarande goda rörelsemarginaler.

-    Tillväxten för dagligvarukedjorna under det andra kvartalet är starkt kopplad till förvärv och till påsken som är en av dagligvaruhandelns största höjdpunkter på året, säger Tobias Rönnberg, konsult HUI Research.

BUN är en rapport som baseras på de större svenska butikskedjornas kvartalsrapporter och syftar till att följa utvecklingen på bolagsnivå löpande per kvartal. Kedjornas summerade försäljning motsvarar drygt en tredjedel av detaljhandelns totala omsättning. BUN utgörs av fem rapporter per år varav en rapport summerar helåret och fångar upp större bolag som endast ger ut årsrapporter. I kvartalsrapporterna ingår drygt 20 bolag och i helårsrapporten merparten av de största kedjorna.


För mer information om BUN kontakta

Tobias Rönnberg, konsult HUI Research, 08-762 72 96, tobias.ronnberg@hui.se

Läs mer om BUN här.


HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

Dela med dig: