Tillväxt i byggmaterialhandeln under 2018

Byggmaterialindex

Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 2,6 procent under december 2018 jämfört med december 2017. December innehöll lika många vardagar som december förra året, men både den 24 och den 31 december, som inte är röda dagar men som har begränsade öppettider, inföll på vardagar, vilket betyder att kalendereffekten påverkade utfallet negativt. Under helåret 2018 ökade byggmaterialhandeln med 2,8 procent. Tillväxten i byggmaterialhandeln har sedan toppnoteringen 2015 mattats av något men branschen växer fortfarande starkare än handeln i övrigt.

– Byggmaterialhandeln summerar ännu ett år med tillväxt, vilket är glädjande. Tillväxttakten fortsätter dock att mattas av och vi får gå tillbaka hela vägen till 2013 för att hitta en lägre försäljningstillväxt. Under året har byggmaterialförsäljningen levererat både sämre och bättre månader. Att några av branschens viktigaste månader ur ett försäljningsperspektiv levererade riktigt starka tillväxttal bidrog till att försäljningen ändå växte med 2,8 procent under 2018, säger Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Namnbytet till Byggmaterialindex är en del av ett stort utvecklingsarbete som innebär att branschens parter för första gången kan prenumerera på ett unikt beslutsunderlag. Den nya prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

– Byggmaterialhandlarna är mycket stolta över att kunna presentera en ny och fördjupad statistik för branschen. Den nya tjänsten, som tagits fram i samarbete med HUI Research, förser prenumeranterna med viktiga nyckeltal och ger en djup insikt i marknadstrenderna och vad som driver försäljning i byggmaterialhandeln. Lanseringen sammanfaller med att branschens analysbehov aldrig har varit större, avslutar Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:
Monica Björk, VD Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:
Josef Gäreskog, analytiker HUI Research
Telefon: 070-260 80 81
E-post: josef.gareskog@hui.se


Nästa publiceringstillfälle: Försäljningsuppgifter avseende första kvartalet 2019 beräknas bli publicerade den 23 april.

Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps kvartalsvis 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 

 

Dela med dig: