Explosionsartad tillväxt för e-handeln

Under andra kvartalet växte e-handelsmarknaden med 19 procent. Det överträffar den starka tillväxten under årets första kvartal. E-handel med varor bedöms omsätta drygt 37 miljarder kronor under helåret 2013. Det framgår av e-barometern för andra kvartalet 2013 som görs av HUI i samarbete med PostNord och Svensk Distanshandel.

Samtliga branscher med försäljning över internet visar en fortsatt stark utveckling under andra kvartalet 2013. Tillväxten är fortsatt störst inom sport och fritid som hade en tillväxt om 31 procent. Men det är e-handelns största bransch, hemelektronik, som ökade kraftigast i förhållande till andra kvartalet 2012. Branschens försäljning på nätet ökade med 21 procent, jämfört med 11 procent under 2012. Ökningen för hemelektronik på nätet sker samtidigt som branschen i sin helhet backade med nästan 7 procent.

Av e-barometern framgår att mobiltelefonen fyller en allt viktigare roll för konsumenterna. Det är bara 12 procent av de svenskarna som har handlat en vara med en mobiltelefon under det senaste året, men betydligt fler har använt mobiltelefonen för att till exempel söka information om varor via sökmotorer och jämförelsesajter. Samtidigt är det knappt tre av tio e-handelsföretag som mobilanpassat sina webbutiker.

De viktigaste källorna för konsumenterna inför e-handelsköpet är sökmotorer, jämförelsesajter, vänner och fysiska butiker. Men även erbjudanden som kommer i brevlådan och nyhetsbrev per e-mail fyller en viktig funktion. Omkring sex av tio konsumenter tar del av information från e-handelsföretag som levereras i dessa kanaler.

Ladda ner hela e-barometern för andra kvartalet 2013 här.

Om e-barometern
PostNord följer i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-handeln definieras i e-barometern som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument. Köp i butik som först har bokats via internet definieras inte som e-handel. Försäljning av tjänster som sker via internet eller nedladdningar ingår inte i e-barometern.
E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsument- och en företagsundersökning.

Information om företagen till aktuell e-barometer har samlats in mellan den 4 juli till 14 augusti 2013 och bygger på intervjuer med 512 företag med försäljning av varor över internet. Vidare har en undersökning med ett riksrepresentativt urval om 1 000 personer av Sveriges befolkning mellan 18-79 år genomförts mellan 2-12 augusti 2013. Den undersökningen har genomförts med hjälp av TNS SIFO:s internetpanel. Det innebär att resultaten i konsumentundersökningen är representativ för de dryga 90 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.

 

Dela med dig: