E-handeln i Sverige spås öka med 16 procent under 2016

Detaljhandelns försäljning över internet spås öka med 16 procent under 2016, vilket innebär en ökning om 8 miljarder kronor. Det spår HUI Research, PostNord och Svensk Digital Handel. Intresset för den svenska e-handeln i år kommer att stärkas av kedjornas fortsatta satsningar på omnikanal, mobiltelefonens allt viktigare roll i köpprocessen och en svag krona som väntas hålla kvar konsumtion inom landet.

Allt fler detaljhandelsföretag satsar på att möta kunderna i flera kanaler och jobbar för en mer sömlös handel. Drygt 60 procent av detaljhandelsföretagen har idag försäljning i flera kanaler och andelen spås öka. Kedjorna satsar allt mer på sina digitala kontaktytor samtidigt som de renodlade nätaktörerna utvecklar sitt erbjudande och vässar sina digitala strategier.

Mobiltelefonen väntas komma allt mer i fokus bland svenska konsumenter när fler aktörer mobilanpassar sig och underlättar köp via mobilen. Konverteringen i mobiltelefonerna ökar och under 2015 handlade cirka fyra av tio nätkonsumenter varor via sin mobiltelefon. Denna siffra kommer att stiga under året och göra köpet ännu mindre beroende av tid och plats.

Den totala detaljhandelsförsäljningen spås öka med 4,0 procent under 2016*. Prognosen för e-handeln om 16 procent innebär att e-handeln under 2016 kommer att stå för drygt 30 procent av den totala tillväxten i handeln. Detta skulle i sin tur innebära att e-handeln kommer att stå för knappt 8 procent av den totala försäljningen i handeln.

Kontakt:

Andreas Svensson, Senior konsult, HUI Research
Tel: 08-762 72 85
Mail: andreas.svensson@hui.se

*Prognos från HUI Research, Konjunkturbedömning mars 2016.

Dela med dig: