Färre men större köpcentrum och handelsområden

Köpcentrum och handelsområden i Sverige stagnerar i antal, men fortsätter att öka med avseende på yta och omsättning. Gekås Ullared kniper andraplatsen från Barkarby Handelsplats och jagar Kungens Kurva som Sveriges största handelsområde. Det visar den årliga kartläggningen av köpcentrum och handelsområden som genomförs av HUI Research i samarbete med Datscha och NCSC.

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en årligt återkommande kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”. Även om årets kartläggning visar på ett stagnerat antal köpcentrum och handelsområden har den positiva tillväxten fortsatt med avseende på omsättning och yta. Antalet köpcentrum och handelsområden uppgår till 357 stycken (358 stycken 2014). Ett exempel på köpcentrum som har fallit ur kartläggningen är PUB i Stockholm som byggs om från citygalleria till hotell med handel i gatuplan. Ett köpcentrum som tillkommit är Gallerian Strömstad som invigdes under sommaren.

Det största handelsområdet i Sverige är även fortsatt Kungens Kurva. Därefter följer Gekås Ullared, som är en nykomling i kartläggningen även om handelsplatsen funnits länge och är ett välkänt fenomen i den svenska detaljhandeln. Kartläggningen visar på att en stor del av tillväxten inom detaljhandeln tillfaller stora handelsområden och regioncentrum belägna i närheten av större städer eller i lägen som gynnas av gränshandel.

Stora handelsområden i kombination med köpcentrum och IKEA-varuhus är liksom köpcentrum med stark dagligvaruhandel fortsatt vinnare i kampen om kunderna, säger Tobias Rönnberg, projektledare för årets kartläggning och konsult på HUI Research. 

För mer information

Slutsatserna från årets kartläggning presenteras vid tre separata seminarier 22-24 september, i Stockholm, Göteborg respektive Malmö. För första gången kommer då restaurangbranschens omsättning och marknadsandel i köpcentrum och handelsområden att presenteras på ett rikstäckande plan. Även kommersiell service ingår i årets kartläggning, vilket innebär att totalomsättningar kommer att presenteras.

Tobias Rönnberg, Konsult HUI Research: 08-762 72 89, tobias.ronnberg@hui.se

Pressbilder finns på http://www.hui.se/press/bildbank  

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetens-bredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se.
 

Dela med dig: