Fortsatt starka siffror för Byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 1,7 procent i februari.

Byggmaterialhandeln fortsätter 2017 med att leverera positiva siffror. Försäljningen i februari ökade med 1,7 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Februari i år innehöll en försäljningsdag mindre än februari i fjol eftersom 2016 var ett skottår, vilket påverkade årets försäljning negativt. Hittills i år (januari-februari) har byggmaterialhandelns försäljning ökat med 7,0 procent.

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

- Att öka med 1,7 procent när vi jämför oss med en månad där vi förra året hade en tillväxt på hela 15,8 procent ska vi naturligtvis vara nöjda med. Efter den höga siffran för januari kanske många förväntade sig en fortsättning på den nivån men jag tycker ändå att byggmaterialhandeln har jobbat på riktigt bra, säger en nöjd Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

- I februari redovisar Skatteverket dessutom en nedgång med hela 20 procent vad gäller ROT-avdragen, vilket är en betydande nedgång.

- Våra medlemmar säljer fortfarande bra och kompenserar nedgången på ROT bland annat genom effekten av den ökade nyproduktionen. Den starka inledningen av året känns glädjande och utmaningen är nu att hålla detta höga tempo uppe även under resten av året, avslutar Ulf S. Gustafsson.

Läs mer här.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Ulf S. Gustafsson, VD på Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:

Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
Telefon: 08-762 72 85
E-post: andreas.svensson@hui.se

Nästa publiceringstillfälle:

Försäljningsuppgifter avseende mars 2017 beräknas bli publicerade den 25 april klockan 08:00.

Fakta om Bygg- och järnindex:

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 24-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 41,6 miljarder årligen (inklusive moms).

Dela med dig: