Detaljhandeln i Sverige omsätter 596 miljarder kronor

Handeln i Sverige är en databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige tas fram av HUI Research och finansieras av Handelns Utvecklingsråd. Materialet finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning på www.handelnisverige.se

• Detaljhandeln i Sverige omsatte 596 miljarder kronor under år 2013.

• Jämfört med år 2012 ökade omsättningen i detaljhandeln i Sverige med 2 procent.

• Av Sveriges kommuner hade Stockholm den högsta omsättningen med cirka 63 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 11 procent av omsättningen i riket.

• Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för närmare 21 procent av omsättningen i riket.

• De tio största kommunerna står för en tredjedel av detaljhandelns omsättning i riket. 

• Starkast utveckling i detaljhandeln i riket hade Malmö kommun (Skånes län) som ökade med cirka 1,2 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt om 6 procent. På andra plats kom Stockholm             kommun (Stockholms län) som ökade med 934 miljoner kronor, motsvarande 2 procent.  Även Göteborg kommun och Linköping kommun hade ett bra detaljhandelsår och ökade med 702 miljoner kronor respektive 472 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 2 procent respektive 5 procent.

• Detaljhandeln i Sverige sysselsätter cirka 255 500 personer, vilket motsvarar 6 procent av det totala antalet sysselsatta i riket.
 

För ytterligare information och kommentarer:

Henrik Vestin, senior konsult HUI Research, 08 – 762 72 87, henrik.vestin@hui.se
Anna Mocsáry, konsult HUI Research, 08 – 762 72 88, anna.mocsary@hui.se

Dela med dig: