HUI lanserar nytt analysverktyg för handeln

HUI Maps

Digitaliseringen av detaljhandeln medför ett ökat behov av datadriven analys och kvalitativa beslutsunderlag. För att svara upp mot detta lanserar HUI ett nytt digitalt verktyg med namnet HUI Maps. HUI Maps syftar till att samla relevant information kopplad till detaljhandeln i ett kartbaserat verktyg och blir en unik lösning på den svenska marknaden. Lanseringen är planerad till våren 2019.

HUI Maps kommer inledningsvis att erbjuda handelsrelaterad data om Sveriges butiker, handelsplatser, kommuner och län. Utöver detta kommer bland annat demografisk data att vara tillgängliga. Användare kommer även att kunna beställa skräddarsydd data och addera egen data i verktyget.

- Med HUI Maps följer vi med i branschens digitalisering och samlar flera av HUIs databaser i ett kraftfullt och illustrativt arbetsverktyg som kommer att vara till stor hjälp för beslutsfattare i handeln, säger Tobias Rönnberg, projektledare HUI Maps, HUI Research.

I takt med detaljhandelns strukturomvandling krävs allt mer data och relevanta arbetsverktyg för att följa och förstå utvecklingen och inte minst för att ta avgörande affärsbeslut. Digitaliseringen sätter stor press på den fysiska handeln och i det sammanhanget blir HUI Maps ett ovärderligt verktyg för att förstå hur handeln utvecklas lokalt och regionalt.

- Detta är ett av flera steg mot en anpassning av HUI-statistiken till ett digitalt, mer användarvänligt och smartare format. HUIs data och insikter kommer att vara ett självklart verktyg i den digitala vardagen, säger Jonas Arnberg, VD, HUI Research.

HUI Maps utvecklas av Esri Sverige i samarbete med HUI Research. I samband med utvecklingen av HUI Maps inleder HUI och Esri ett samarbete kring gemensamma tjänster riktade till detaljister, fastighetsbolag, kommuner och andra aktörer kopplade till detaljhandeln.

 

Kontakt och mer information:

Tobias Rönnberg
Projektledare HUI Maps
073-976 12 09
tobias.ronnberg@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

 

Dela med dig: