HUI spår rekord i julhandeln 2016

Förutsättningar finns för en god jul för svenska konsumenter och för svensk detaljhandel. Hushållen är både köpstarka och optimistiska och växer i antal. HUI Researchs prognos är att vi kommer att få se ett rekord i julhandeln, tillväxten i december månad förväntas bli 3,5 procent.

Julhandeln 2015 uppvisade en tillväxt på 5,4 procent, den starkaste tillväxten sedan 2009. HUIs prognos på 5,0 procent låg mycket nära utfallet. Köpstarka och trygga hushåll med tillit till en stabil svensk ekonomi gjorde att försäljningstillväxten för helåret 2015 stannade på 5,8 procent.

Trots starka jämförelsetal från 2015 har svensk detaljhandel hittills i år visat sig ha god kraft för fortsatt tillväxt. Under perioden januari-september 2016 landade tillväxten på 3,6 procent för den totala detaljhandeln, fördelat på 2,6 procent för dagligvaruhandeln och 4,4 procent för sällanköpsvaruhandeln.

Årets julhandel kommer, tack vare köpstarka och optimistiska hushåll samt ett växande köpkraftsunderlag, att innebära en rekordmånad igen. Ett stigande antal varsel och ytterligare oro i omvärlden kan påverka hushållens konsumtion negativt. HUI Research bedömer dock att de positiva effekterna överväger och tror på rekord igen. Tillväxten i december månad 2016 förväntas bli 3,5 procent, vilket innebär en omsättning på 77,7 miljarder. Prisutvecklingen i detaljhandeln har under året gått åt skilda håll, men för handeln som helhet blir det rekord även i volym.

- Förutsättningarna för konsumtion i december är goda och HUI tror på ett rekord i julhandeln i år igen, säger Michael Cronholm, Konsultchef HUI Research. Ett stigande antal varsel är dock handelns kryptonit och kan befaras göra hushållen mer återhållsamma.

Branschprognoser

I goda tider tenderar sällanköpsvaruhandeln att utvecklas bättre än dagligvaruhandeln, vilket vi sett hittills i år likväl som 2015. Samma mönster väntas i årets julhandel. Dagligvaruhandelns försäljning bedöms stiga med 3,0 procent medan sällanköpsvaruhandelns bedöms stiga med 4,0 procent i löpande priser.

Heminredning årets vinnarbransch

2016 har hittills i år varit hemmets år i detaljhandeln. En gynnsam bostadsmarknad tillsammans med ett starkt renoveringsbehov och förnyelsebehov hos hushållen har bidragit till utvecklingen. Hushållen har det gott ställt, ett högt sparande och goda reallöneökningar. Dessutom bidrar den låga räntan till låga boendekostnader, vilket gör att hushållen har möjlighet att investera i sina hem. Heminredningshandeln är den bransch som har haft starkast utveckling hittills i år, med en tillväxt om 7,3 procent. Bedömningen är att utvecklingen kommer att hålla i sig ett tag framöver. Prognosen för heminredningshandelns julförsäljning skrivs till 6,0 procent. Denna prognos gör branschen till årets vinnare i julhandeln.

För mer information

Michael Cronholm, Konsultchef HUI Research AB: 08-762 72 81, michael.cronholm@hui.se
Lena Larsson, VD HUI Research AB: 08-762 72 89, lena.larsson@hui.se
Andreas Svensson, Senior konsult HUI Research AB: 08-762 72 85, andreas.svensson@hui.se
Martin Karlsson, Senior konsult HUI Research AB: 031-759 50 02, martin.karlsson@hui.se

Se rapporten HUIs julhandelsprognos 2016 för mer information.

Pressbilder finns på http://www.hui.se/om-oss/press/bildbank

Årets Julklapp presenteras vid en särskild presskonferens den 22 november, inbjudan skickas separat.

Läs mer här.

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. HUI Research AB har kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se.
 

Dela med dig: