Allt större mängder starköl köps i andra kanaler

1 av 6 svenskar köpte starköl i andra kanaler (genom utlandsresa, på internet, via bekant eller annan person som köpt starköl utomlands) mellan januari och april i år, en ökning jämfört med Q1 2014. Bland de som köpt starköl i andra kanaler hade hela 67 köpt med sig fler än 1 flak vid senaste tillfället – den högsta andelen som uppmätts sedan mätningarna påbörjades i början av 2014. Detta visar en ny rapport från HUI Research på uppdrag av Sveriges Bryggerier.

Resultaten bygger på en konsumentundersökning bland 2000 svenskar (TNS Sifo) och är en del av rapporten Var och hur köper svenskarna starköl? där HUI Research på uppdrag av Sveriges Bryggerier löpande kartlägger gränshandeln med starköl samt hur denna påverkas av relativa prisnivåer och närheten till gränsen. Rapporten presenteras av HUI Research idag i Almedalen vid Sveriges Bryggeriers seminarium ”Den nordiska Ölkarusellen – ett hot mot det svenska monopolet” där även Tullverket, Polisen och CAN medverkar.  

Incitamenten att köpa starköl i grannländerna är störst för boende i södra Sverige, eftersom prisskillnaden mellan svenska och tyska starkölspriser är störst. Det finns ett starkt samband (korrelation: 0,7) mellan förändringar i tyska starkölspriser och Systembolagets försäljning i Skåne. Konsumentundersökningen visar att bland boende i Sydsverige uppger så många som 1 av 3 att de har köpt starköl i andra kanaler än Systembolaget mellan januari och april i år.
 
”Prisskillnaden” är den faktor som hela 69 procent av de som köpt starköl i andra kanaler uppger som förklaring till att de handlat i andra kanaler.  

Rapporten finns att läsa i sin helhet, här.

 

För mer information, kontakta:

Cecilia Giertta, Sveriges Bryggerier, 070-235 85 77, cecilia.giertta@sverigesbryggerier.se
Elin Gabrielsson, HUI Research, 08-762 72 95, elin.gabrielsson@hui.se

 

Dela med dig: