Körkortets betydelse för integrationen av invandrare

HUI presenterar unik statistik över kopplingen mellan körkort och förvärvsarbete bland nyanlända. Resultaten visar att det finns en klar koppling mellan körkortsfrekvens och förvärvsarbete bland invandrare och kopplingen är särskilt stark för kvinnor.

Bland invandrarkvinnor som förvärvsarbetar är körkortsfrekvensen dubbelt så hög som körkortsfrekvensen bland invandrarkvinnor som inte förvärvsarbetar. Bland invandrarkvinnor som studerar/SFI-studerar har dock endast 5 procent körkort (mot 22 procent av de invandrade männen). Detta att jämföra med svenska studerande, där körkortsfrekvensen är 53 procent för både kvinnor och män. Körkortet kan därför spela en viktig roll i integrationsarbetet.

 

För mer information om rapporten kontakta:

Per Hortlund 08-762 7292 per.hortlund@hui.se
Lena Larsson 08-762 7289 lena.larsson@hui.se

 

 

Material för nedladdning

Dela med dig: