Livsmedelsförsäljningen på nätet omsatte 3 miljarder 2014

Livsmedelsförsäljningen på nätet fortsätter att växa. Under 2014 ökade försäljningen med 41 procent, jämfört med året innan, vilket innebär att mat på nätet omsatte 3 miljarder kronor, det visar rapporten Digital Mathandel 2015 som publiceras av Svensk Digital Handel.

Allt fler prövar att handla mat på nätet och under det senaste året har var fjärde konsument någon gång handlat mat digitalt. Andelen har ökat kontinuerligt sedan första mätningen 2010, då motsvarande andel var 9 procent. De främsta anledningarna till att handla livsmedel digitalt är tidsbesparing och ökad bekvämlighet. Prognosen är att livsmedelsförsäljningen på nätet kommer att öka med 40 procent under 2015, vilket skulle innebära en omsättning om drygt 4 miljarder kronor.

- Att handla mat på nätet ligger helt rätt i tiden. Många vill underlätta sin vardag och tycker att vardagsshoppingen på nätet sparar tid, säger Jonas Ogvall, VD på Svensk Digital Handel.

Fullsorterade livsmedelsbutiker är populärare än både middagslösningar och specialvarubutiker. Varannan person som har handlat livsmedel på nätet har handlat från en fullsorterad matvarubutik. Tunga och otympliga varor är vanligast att handla på nätet, därefter följer frukt och grönsaker samt choklad och mejerivaror. Konsumenter blir allt mer vana vid att handla på nätet, fler aktörer syns på marknaden och en ökad digitalisering driver på tillväxten för mat på nätet.

- Ny teknik driver tillväxten i flera branscher, så även i livsmedelsbranschen. Allt fler handlar mat digitalt och vi ser en stark ökning av köp via mobila enheter. Många köp görs på språng, på väg till och från arbete, säger Jonas.

Branschen är fortfarande i en utvecklingsfas och möter en del utmaningar. Kläm- och kännfaktorn är nätets största nackdel, där många fortfarande känner sig otrygga med att inte personligen ha valt ut produkterna. Trots ökningstakten har många svenskar ännu inte handlat mat på nätet och att bryta konsumtionsmönster och vanor är därför en annan utmaning för aktörerna. Logistik är också ett område som är omdiskuterat och konsumenterna efterfrågar flexibla leveranser, att kunna välja när och hur de vill ha en vara levererad. Ofta är priset för leveransen ytterligare en faktor som hämmar utvecklingen.

För frågor kontakta:

Jonas Ogvall, vd Svensk Digital Handel, +46 709 76 44 26, jonas.ogvall@svenskhandel.se

Carin Blom, konsult HUI Research, +468-762 72 99, carin.blom@hui.se

Svensk Digital Handel är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och vår vision är att vartannat köp ska vara digitalt. Vi verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet och tillsammans göra det enklare att handla på nätet. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel. Svensk Digital Handel finns på www.dhandel.se samt på twitter @digitalhandel och YouTube.

Material för nedladdning

Dela med dig: