Musiken styr dig

HUI Research har inlett ett forskningssamarbete med Soundtrack Your Brand, som tillhandahåller musiklösningarna Spotify for Businesses och Spotify for Enterprises. Idag presenterade professor Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef vid HUI Research, den första rapporten inom ramen för detta samarbete.

Rapporten, ”Musikens effekter på konsumenternas beteende”, utgör en översikt av den forskning som tidigare studerat hur musik på kommersiella marknadsplatser kan påverka konsumenternas upplevelser och beteende.

Några av de viktigaste slutsatserna i rapporten är:

• Det finns ett starkt stöd för att bakgrundsmusik är att föredra framför tystnad, men också att valet av musik kan vara av stor betydelse för hur konsumenterna agerar på en marknadsplats.

• Musikens effekter på konsumenternas beteende beror i hög utsträckning på i vilket sammanhang som musiken används. En viktig lärdom är att musiken bör ”matcha” den kommersiella marknadsplatsen för att den  ska få en positiv effekt på konsumenternas upplevelser och beteenden.  

• Det finns goda skäl att tro att de stora affärsmässiga vinsterna handlar om hur musiken används för att skapa en relation med kunderna och därigenom stärka varumärket. Musik är en mycket central del av många människors liv och forskning har visat att individer använder musik för att signalera sin personlighet till andra, men också för att bedöma andras personligheter. Detta innebär att företag har en möjlighet att också signalera sin ”personlighet” med musik och därigenom närma sig sina kunder.

• Ett problem är dock att många studier har designat experimentet på ett tveksamt sätt, vilket innebär att det finns en risk för att slutsatser från tidigare studier baseras på information som inte är tillförlitlig. I rapporten lyfts randomiserade fältexperiment fram som en metod som fler studier bör använda sig av.

Rapporten kan laddas ned här

Frågor om rapporten besvaras av:

Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef HUI Research
Telefon: 08-762 72 84; E-mail: sven-olov.daunfeldt@hui.se 
 

Dela med dig: