Nervositet uppvägs av konjunkturell styrka

Detaljhandelns konjunkturrapport juni 2018

Konsumtionsutrymmet i ekonomin är fortfarande relativt intakt, även om hushållen intagit en mer avvaktande inställning under de senaste månaderna. Osäkerhet på bostadsmarknaden berättigar liksom globala handelskonflikter till nervositet, men uppvägs än så länge av fortsatt styrka i världskonjunkturen kombinerat med lågräntepolitik. Förhoppningen är att exporten tar över rodret i takt med att bostadsbyggande och inhemska investeringar mattas av.

 - Detaljhandeln har än så länge utvecklats väl under 2018 och konjunkturen uppvisar fortsatt stark motståndskraft. Samtidigt döljer högkonjunkturen obalanser som gör det svårt att andas ut helt. Vad som händer när bostadsbyggandet mattas av ytterligare är ett av flera stora frågetecken, konstaterar Jonas Arnberg, VD på HUI Research.

Detaljhandeln tuffar i stort på i linje med förväntningarna, även om läget är kärvare inom vissa delbranscher. HUI fortsätter att betona vikten av branschens strukturomvandling, med en snabb digitaliseringsvåg som stöper om hela detaljhandelslandskapet. Den strategiskt viktiga modehandeln befinner sig mitt i en period av omställning och många traditionellt fysiska aktörer lider av lönsamhetsproblem till följd av prispress och minskade butiksflöden. Frågan på allas läppar just nu är emellertid vad som händer när den amerikanska e-handelsjätten Amazon på allvar tar klivet in på den svenska marknaden.
 
- Amazon gör det mesta rätt just nu och en fullskalig Sverigeetablering medför både hot och möjligheter för svenska handlare. Vi tror att den fysiska handeln blir den största förloraren när Amazon lyfter digitaliseringen till nya nivåer, men även den svenska e-handeln får se konkurrensen öka när inhemska butikskedjor ger sig ut på nätet och utländska aktörer fokuserar på Sverige. Den svenska handelns största utmaning är inte Amazon, utan att digitalisera affärsmodellen, menar Jonas Arnberg.
 
HUI betonar att utvecklingen på nätet inte drabbar den fysiska handeln likformigt. I rapporten konstateras bland annat att sammansättningen av butiker och service i stadskärnorna skiljer sig markant från den som erbjuds i andra fysiska försäljningskanaler på ett sätt som kan fungera stötdämpande mot digitaliseringens effekter. Förekomsten av besöksanledningar som är svårkopierade för näthandlare – exempelvis en hög andel restauranger och caféer – kan följaktligen komma att bli en allt viktigare konkurrensfördel i en värld där handeln snabbt blivit global. 
 
 

För mer information

Felix Åberg, ansvarig för samhällsekonomisk analys, 072-538 86 15, felix.aberg@hui.se
Jonas Arnberg, VD, jonas.arnberg@hui.se

Pressbilder finns på http://www.hui.se/om-oss/press/bildbank 
HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

Dela med dig: