Byggmaterialhandlarna och HUI Research lanserar ny statistik för byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex

Under en lång tid har Byggmaterialhandlarna i samarbete med HUI Research producerat
branschstatistik gällande byggmaterialhandelns utveckling. Nu påbörjas nästa steg för att utveckla
och fördjupa statistiken i syfte att förbättra analysen av branschen. Den nya statistiken finns tillgänglig
genom en prenumerationstjänst.

Mer information finns på www.byggmaterialindex.se.

– Byggmaterialhandlarna har i samarbete med de största företagen i byggmaterialhandeln drivit detta
statistikprojekt för att möjliggöra en ökad marknadsinsikt. Den nya tjänsten ger alla intressenter till
byggmaterialhandeln möjligheten att fördjupa sin analys av branschen, vilket skapar nya
affärsmöjligheter, säger Monica Björk, VD, Byggmaterialhandlarna.

– Vi är stolta och glada över möjligheten att tillsammans med Byggmaterialhandlarna få bidra med vår
statistikkompetens och branschkunskap. Vi befinner oss i en tid då analys aldrig varit viktigare och
detta arbete är en viktig del i att rusta branschen för framtiden, säger Jonas Arnberg, VD, HUI
Research.

Den nya prenumerationstjänsten inkluderar bland annat regional utveckling som visar
byggmaterialhandelns utveckling kopplad till efterfrågan i olika regioner. Tillsammans har vi också lagt
ned ett stort arbete på, och är mycket stolta över, att kunna presentera detaljerad varugruppsstatistik
med statistik på över 100 varugrupper. Varugruppsstatistiken ger möjligheten för fler att förstå
branschens sammansättning och vad som driver försäljningen på detaljnivå. På sikt är ambitionen att
fortsätta utveckla statistiken och göra den ännu mer detaljerad för att ytterligare förbättra
analysmöjligheten.

Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Monica Björk, VD, Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:

Josef Gäreskog, analytiker HUI Research
Telefon: 070-260 80 81
E-post: josef.gareskog@hui.se

Dela med dig: