Personalliggare har ingen effekt på företagens lönerapportering

År 2007 infördes kravet på personalliggare i restaurang- och frisörbranschen. Syftet var att reducera mängden svartarbete och att öka de inrapporterade lönerna. I en tidigare utvärdering av reformen har Skatteverket presenterat resultat som visar att personalliggare ökar företagens inrapporterade löner och på ett framgångsrikt sätt minskar skatteundandragandet i ekonomin.

Skatteverkets utredning har använts som underlag för att utvidga kravet på personalliggare till att även omfatta företag i tvätteri – och byggbranschen. I ett nytt förslag används utredningen för att motivera behovet av personalliggare hos bilverkstäder, partihandlare med livsmedel och skönhetssalonger.

Skatteverkets utvärdering har dock ett flertal metodologiska brister som innebär att deras beräkningar är förknippade med mycket stor osäkerhet. En av de allvarligaste bristerna är att Skatteverket inte tar hänsyn till att lönesummor i de berörda branscherna hade kunnat öka mer än i andra branscher, även om kravet på personalliggare inte hade införts.

I syfte att ta hänsyn till detta har forskare vid HUI Research genomfört en kontrafaktisk effektutvärdering. Detta innebär att förändringen av de inrapporterade lönerna i restaurang och frisörbranschen jämförs med utvecklingen i ett antal tvillingbranscher, det vill säga branscher som hade haft en motsvarande utveckling som restauranger och frisörer om inte kravet på personalliggare hade införts.  

Resultaten från rapporten visar inga statistiskt säkerställda effekter av personalliggarna på lönerapporteringen under de två första åren efter att kravet på personalliggare infördes. Systemet med personalliggare verkar därmed inte ha bidragit till att öka lönerapporteringen, vilket indikerar att resultaten från Skatteverkets tidigare utredning har varit missvisande.

”Reformer som ökar regelbördan för företagen bör inte utredas av de myndigheter som själva är satta att genomföra och kontrollera reformen, och de eventuella positiva effekterna ska alltid ställas mot de kostnader, direkta och indirekta, som en ökning av regelbördan innebär för företagen. Vi kan konstatera att detta inte har skett i fallet med personalliggare." Detta säger professor Sven-Olov Daunfeldt som var projektledare för studien.   

Rapporten kan laddas ned här

För mer information om rapporten vänligen kontakta:

Professor Sven-Olov Daunfeldt
Forskningschef HUI Research
E-mail: sven-olov.daunfeldt@huiresearch.se
Tel: +46 70 295 72 84 
 

 

Dela med dig: