Rekord för julhandeln trots osäker konjunktur

HUI bedömer att decembertillväxten i detaljhandeln kommer att vara stabil. Det förekommer en hel del orosmoln på makroplanet men minusränta och befolkningstillväxt skapar en god grund för försäljningsökning. Black Friday ligger dessutom sent i år, vilket gör att viss konsumtion förbehållen november kan komma att flytta över till december. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Detaljhandelns försäljning har hittills under 2019 utvecklats stabilt och samma trend väntas fortsätta året ut. Under de senaste åren har Black Friday växt kraftigt och flyttat delar av decemberhandeln till november. I år ligger Black Friday sent, vilket sannolikt medför att viss konsumtion återförs till december månad. Sammantaget förväntas tillväxten i december månad 2019 uppgå till 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 79,8 miljarder kronor. Justerat för prisutvecklingen blir tillväxten 2,0 procent mätt i volym. 

- Handelns försäljning utvecklas stabilt tack vare minusränta, befolkningsökning och en konjunktur som ännu inte svalnat helt. Det ger goda förutsättningar för en god försäljningstillväxt i julhandeln, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research. 

 
Under fjolåret underpresterade sällanköpsvaruhandeln i december. Oro kring bostadsmarknaden samt en rekordstor Black Friday-försäljning i november resulterade i minustillväxt. I år är en svalare konjunktur fortfarande ett hot men bostadsmarknadens stabilisering ger sällanköpsvaruhandeln bättre förutsättningar. 
 
Sedan 2018 sker detaljhandelns tillväxt framförallt på nätet. Detta gäller även julhandeln. 
 
- Handelns tillväxt sker idag främst på nätet. Även försäljningstillväxten under julhandeln beräknas framförallt tillfalla e-handelsaktörerna, säger Jonas Arnberg.
 

Branschprognoser

Försäljning i miljarder kronor samt per person

 

 

Total försäljning i december 2019

(miljarder kronor)

Försäljning per person

Total detaljhandel

79,8

7 735

– Dagligvaruhandel

34,5

3 345

– Sällanköpsvaruhandel

45,3

4 389

 

Tillväxt i procent

 

2015

2016

2017

2018

2019*

Dagligvaruhandel

5,0%

2,2%

1,9%

2,9%

3,5%

Sällanköpsvaruhandel

5,6%

0,6%

1,5%

-1,9%

2,5%

Total detaljhandel

5,3%

1,3%

1,8%

0,1%

3,0%

           

Klädhandel

-

-

-

-

1,0%

Möbelhandel

-

-

-

-

3,0%

Elektronikhandel

-

-

-

-

4,0%

Järn- och bygg­handel

-

-

-

-

2,5%

Sport- och fritids­handel

-

-

-

-

2,0%

 *Prognos 2019
 

För mer information

Jonas Arnberg, VD HUI Research: 072-571 85 75, jonas.arnberg@hui.se
Erik Bergh, analytiker HUI Research: 070-223 76 26, erik.bergh@hui.se
 
Se rapporten HUIs julhandelsprognos 2019 för mer information.

Material för nedladdning

Dela med dig: