Renässans eller ridå för svenska stadskärnor?

City

Hoten mot stadskärnan från externhandel och e-handel debatteras flitigt. Vad är egentligen ”stadskärnan”, hur ser utvecklingen ut i våra städer och vilken roll har fastighetsägarna? Cityindex är en rapport som syftar till att besvara dessa frågeställningar och beskriva utvecklingen för kommersiella verksamheter i svenska stadskärnor.

Under 2019 inledde HUI Research ett samarbete med Fastighetsägarna för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning. En modell för att definiera stadskärnan har utarbetats av HUI i samråd med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex är en rikstäckande kartläggning av alla Sveriges 104 stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Under seminariet släpps preliminära siffror gällande hur Sveriges stadskärnor utvecklades under 2018 samt vilka branscher som hade starkast respektive svagast utveckling i stadskärnorna.

Arrangörer: HUI Research, Fastighetsägarna

Tid: Torsdag, 2019-07-04, 08:30-10:00. Observera, frukost serveras från 08:30 och sker parallellt med HUI:s demonstration av det nya verktyget HUI Maps, själva seminariet börjar klockan 09:00.

Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1

Medverkande: Michael Cronholm, COO, HUI samt Anna Wiking, Näringspolitisk chef, Fastighetsägarna

Anmäl dig kostnadsfritt här

Kontaktperson:
Erik Jonsson
Konsult, HUI Research
070-710 44 43
erik.jonsson@hui.se

http://www.hui.se
https://www.fastighetsagarna.se/

Dela med dig: