Samhällsekonomiska besparingar av snus

I en ny rapport skattar HUI Research att snuset har lett till samhällsekonomiska besparingar i Sverige på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011.

Snuset har i Sverige haft en unik ställning som medel att sluta röka. Genom att snus är betydligt mindre farligt än rökning kan potentiella samhällsekonomiska vinster göras när människor övergår från rökning till snusning. Hittills har dock inga beräkningar gjorts på vad detta innebär i kronor.  HUI Research uppskattar att snuset har lett till samhällsekonomiska besparingar i Sverige på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011. Över 300 000 människor i Sverige är idag rökfria med snusets hjälp, vilket ger samhällsekonomiska besparingar på 1,7 miljarder kronor per år. Rapporten är gjord på uppdrag av Li och Livs.

För mer information, kontakta:

Per Hortlund
Tel: 08-762 72 92
E-port: per.hortlund@hui.se

Material för nedladdning

Dela med dig: