Fjärde kvartalet gick starkt

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 1,9 procent under det fjärde kvartalet 2017. Bäst gick delbranschen Minilivs som ökade sin försäljning med 3,7 procent.

Minilivs – återigen starkast bland delbranscherna

Kvartalets tillväxtlokomotiv var Minilivs med en ökning om 3,7 procent. Delbranschen följdes av Fast Food med 2,3 procent och Café med 2,2 procent. Även delbranscherna Spel och Tobak och Trafikbutiker uppvisade positiv utveckling. Spel och Tobak ökade med 1,1 procent och Trafikbutiker med 0,4 procent. Totalt ökade convenience-branschen med 1,9 procent under kvartalet. 

– Efter ett starkt 2016 hade Convenience-branschen en tuff uppgift framför sig att under 2017 matcha sina egna fjolårsframgångar. Trots detta har tillväxten varit positiv och fjärde kvartalet blev årets bästa. Det var särskilt roligt att Minilivs, som öppnade året tungt, fick avsluta med flaggan i topp och blev fjärde kvartalets tillväxtvinnare, säger Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden.
 

Minskad optimism under fjärde kvartalet

Handlarnas framtidstro minskade från 40 till 17 mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Kedjeaktörerna var mindre positiva än de enskilda handlarna med ett nettotal på 14 procent jämfört med de enskilda handlarnas 20 procent. 

– Handlarnas optimism sjönk betänkligt, framförallt vad gäller kedjeföretagen. En del i detta kan vara säsongsbetonat eftersom januari generellt brukar innebära att hushållen håller hårdare i sina pengar efter jul. Inte desto mindre vore det illavarslande om det här är en trend som håller i sig, säger Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden.


Är du intresserad av att läsa mer kan du ladda ner rapporten här.

 
För intervju eller mer information kontakta:


Bengt Hedlund, VD
Convenience Stores Sweden
Telefon: 08-505 970 31
Mail: bengt.hedlund@conveniencestores.se


För frågor om undersökningen kontakta:

Andreas Svensson, Analytiker, HUI Research, andreas.svensson@hui.se

Dela med dig: