Shopping får svensk turism att växa

Förra året handlade turister för 76 miljarder kronor i svenska butiker. Det innebär att nära 30 procent av turisternas reskassa hamnade i detaljhandeln. Utländska besökare lägger ännu mer, cirka 50 procent, av sin konsumtion i detaljhandeln.

Shoppingturism skapar tillväxt

Shoppingturismen är stark i många kommuner i Sverige, både stora och små, till exempel Stockholm, Malmö, Visby, Åre, Sundsvall och Kalmar. Det finns flera framgångsrika exempel på svenska orter som har blivit destinationer för shoppingturism. Gekås i Ullared, Lager 157 i Gällstad och gränshandeln i Strömstad och Värmland, är några exempel. Shoppingturismen har sedan 1990-talet ökat i betydelse för besöksnäringen och svensk ekonomi.

Mellan 1995 och 2011 ökade omsättningen i besöksnäringen som helhet med 134 procent. Shoppingturismen växte under samma period med 204 procent. År 2000 gick drygt 20 procent av turisternas utgifter till detaljhandeln. Elva år senare är andelen 29 procent. Turisterna lägger därmed ner ungefär lika mycket av sin konsumtion i detaljhandeln (75,9 mdr kr) som på boende och restaurangbesök (78,9 mdr kr).

Fakta om shoppingturism:

• Turister handlade för 76 miljarder kronor i svensk detaljhandel, år 2011.

• Shoppingturismen har ökat med 204 procent sedan 1995.

• Turisterna står för 12 procent av detaljhandelns totala omsättning.

• Turister lägger 29 procent av sin totala konsumtion på shopping.

• Utländska turister lägger ännu mer, cirka 50 procent, av sin konsumtion i detaljhandeln.

Fakta om turismen i Sverige:

• Under 2011 ökade turismens totala omsättning i Sverige med drygt sex procent till 264 miljarder kronor.

• Exportvärdet (utländska turisters konsumtion) ökade förra året med 9,3 procent till 98,8 miljarder kronor.

• Exportvärdet av turism var förra året högre än det sammanlagda exportvärdet för järn och stål och mer än dubbelt så mycket som den svenska personbilsexporten.

• Utländska turister gav staten momsintäkter på 14,1 miljarder kronor under 2011, vilken var en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

För mer information

Fredrik Kolterjahn
Tel: 08-762 72 93
E-post: fredrik.kolterjahn@hui.se

Material för nedladdning

Dela med dig: