Spaning: Stadsutveckling under spåren i London

En myllrande marknad under en järnvägsbro, Storbritanniens högsta byggnad och viktorianska valv som blir till butikslokaler. HUIs analytiker Tobias Rönnberg har nyligen besökt London och delar med sig av några insikter från området Southwark.

På Themsens södra bank och strax väster om Tower Bridge ligger stadsdelen Southwark. Området hade få landmärken fram till dess att Storbritanniens högsta byggnad The Shard (310 meter) invigdes här 2015. Bara ett stenkast från den glasbeklädda skyskrapan ligger en järnvägskorsning som sammanför två järnvägsspår innan de löper vidare över Themsen och vidare in mot centrala London. Under järnvägsspåren har fastighetsutvecklarna Meyer Bergman och Sherwood Thames Ventures påbörjat ett mycket komplicerat stadsutvecklingsprojekt. Projektet syftar till att lyfta stadsdelen och förvandla en trist och otrygg plats till framtidens Borough Market. En glasfasad vittnar om den pågående utvecklingen.


Borough Markets två huvudentréer. På bilden till höger syns The Shard i bakgrunden med sina 310 meter.

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och utvecklas på en yta som är så liten som 10 000 kvadratmeter. Den totala investeringen uppgår till omkring 3,4 miljarder kronor. Ambitionen är att integrera kollektivtrafiken och skapa en resehub som kompletteras av bland annat kontor, kulturella inrättningar, butiker, restauranger, service och biografer. Projektet utformas även för att kapitalisera på de stora flöden som rör sig på strandpromenaden Bankside där omkring 55 000 personer passerar varje dag.


Matmarknaden har en internationell prägel med något för alla smaker och preferenser.

En viktig del i projektet har varit att inte bara bevara utan även lyfta fram områdets historia, arkitektur och autencitet. Borough Market uppstod redan för 1 000 år sedan som en marknadsplats och fortsatte att utvecklas under många hundra år innan konkurrensen från nya livsmedelsbutiker och stormarknader blev för hård. Området förföll och marknaden försvann. Nu har marknaden fått nytt liv och de flera hundra år gamla broarna med sina viktorianska valv kommer att inhysa moderna butiker och restauranger. Utvecklarna bevarar även de gamla gatunamnen från 1700-talet så som Dirty Lane, Clink Street och så vidare.


Kultur, nöjen, butiker och andra verksamheter blandas och skapar variation i det nya Borough Market

Borough Market ger ett intryck av ett modernt men samtidigt autentiskt stadsutvecklingsprojekt där dagens arkitektur blandas med byggnader och fasader som är flera hundra år gamla. Diversifieringen av verksamheter skapar en mängd besöksanledningar, vilket gör platsen intressant för i princip alla målgrupper vare sig det rör sig om turister, kontorsarbetare, boende i området eller någon av många passerande på strandpromenaden. Att koncentrera kommersiella verksamheter till en resehub ligger dessutom helt i linje med vad all fysisk handel måste förhålla sig till, nämligen besöksflöden. Tonvikten på restaurangsegmentet är tydlig och de större handelskomponenterna tillkommer först i senare skeden.

Borough Market är i min mening ett gott exempel på hur svenska städer kan tänka kring utvecklingen av sina resehubar, inte minst i utkanten av städer eller i förorter. Våra stadskärnor kommer att möta allt större konkurrens från e-handel och externhandel. Enligt en spaning publicerad i november 2017 behåller stadskärnorna fortfarande sina marknadsandelar, men frågan är hur länge detta håller i sig. Städer har redan idag ett överflöd av de värdefulla besöksflöden som fysisk handel eftersträvar. Mycket arbete återstår dock för att kunna kapitalisera på dessa flöden och framtidssäkra det kommersiella utbudet i våra städer.


Framtidens Dirty Lane, en av tre huvudgator i Borough Market. Notera butiksfasaderna till höger som inryms i de viktorianska valven.
Källa: Vectos.co.uk

Klicka här för mer information om HUIs mätningar av svenska stadskärnor.

Tobias Rönnberg
Analytiker
HUI Research
073-976 12 09
tobias.ronnberg@hui.se

 

Dela med dig: