Stark novembermånad för Byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 9,4 procent i november.

Efter oktober månads kraftiga förbättring med en stark positiv utveckling fortsatte försäljningsutvecklingen i samma takt även i november. Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade med 9,4 procent avseende jämförbara enheter jämfört med samma månad föregående år.  Svaga jämförelsetal från november 2016 gav goda förutsättningar för tillväxt i år. Antalet vardagar var lika många i november i år som i november i fjol. Hittills i år, det vill säga under perioden januari-november, har försäljningen ökat med 5,1 procent avseende jämförbara enheter.


Kommentar från Byggmaterialhandlarna
Jag är positivt överraskad, säger Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Uppgången under året ser ut att hålla ända till årsskiftet. Vi fick en nedgång i april men resten av året har visat plussiffror.

Den starka utvecklingen gällande nyproduktion är upp på mycket höga nivåer och det gynnar naturligtvis oss också. Vi har definitivt kompenserat oss för nergången på ROT-marknaden, avslutar en nöjd Ulf S. Gustafsson.
 
För ytterligare kommentarer kontakta:
Ulf S. Gustafsson, VD på Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
 
För statistikfrågor kontakta:
Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research 
Telefon: 08-762 72 85
 
Nästa publiceringstillfälle:
Försäljningsuppgifter avseende december 2017 beräknas bli publicerade den 23 januari klockan 08:00.
 
Fakta om Bygg- och järnindex:
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 24-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 41,6 miljarder årligen (inklusive moms). 
 
För mer information tryck här.

 

Dela med dig: