Utvärdering av kemikalieskatten

Elektronikbranschen har tillsammans med EHL och Svensk Handel låtit HUI utreda de ekonomiska konsekvenserna av kemikalieskatten på elektronikvaror. Resultatet pekar på att skatten driver försäljning och arbetstillfällen utomlands samtidigt som den skapar en administrativ börda för svenska företag.

I en digital och global värld tenderar punktskatter främst att påverka varifrån en vara köps snarare än att påverka den faktiska konsumtionen av denna. Den nu ett år gamla kemikalieskatt som infördes den första juli 2017 har minskat försäljningen av elektronikvaror i Sverige samtidigt som svenskarnas köp i utlandet ökat. HUI bedömer att effekten av kemikalieskatten kan komma att bli ännu tydligare på sikt. Dels hade många företag inom elektronikbranschen byggt upp ett lager av varor inför kemikalieskattens införande och dels tar det tid innan konsumentbeteenden anpassas fullt ut, särskilt vid indirekt beskattning.

HUI kan bara konstatera att den allt snabbare växande e-handeln håller på att sudda ut nationsgränser och att kemikalieskattens främsta bidrag därmed riskerar att bli att hjälpa svenska konsumenter att ta steget ut och handla i utlandet. En globaliserad detaljhandel innebär att förutsättningarna för politiska styrmedel förändras.

• Industrin och handeln anser att farliga kemikalier ska förbjudas. Beskattning är inte rätt metod för att snabba på den substitution som redan pågår. Sverige är ett för litet land för att våra konsumtionsmönster ska ha någon påverkan på global produktion.
• Kemikalieskattens administrativa börda är orimlig. En skatt behöver vara enkelt utformad och begriplig för företag.
• Regeringen måste förstå att svenska företag agerar på en global marknad. Kemikalieskatten innebär de facto en rejäl rabatt för utländska aktörer som vill sälja till Sverige.

Material för nedladdning

Dela med dig: