Vi har svaren - har du frågor?

Fel beslut kostar pengar. I den hårdnande konkurrensen söker våra kunder ökad marknadskunskap och ökad konkurrenskraft. Med hjälp av kvalificerade beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning hjälper vi dem till framgångsrik utveckling.

Vi älskar retail

Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag.

Vi har i 50 år varit skickliga på att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig och gillar att kreera framtida affärsmodeller för handel, köpcentrum och destinationer.

HUI hjälper dig att förstå mer om omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av kunskap. Vi inspirerar dig med föredrag, utmanar dig i workshops, tar fram underlag för beslut, processleder din förändring och är din samarbetsparter på vägen till din nya affär.

Historik

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Varken turism eller handel är isolerade företeelser och allt fler agerar utifrån det. Det är också därför Handelns Utredningsinstitut, HUI, som grundades 1968 när Detaljhandelns- och Grosshandelns Utredningsinstitut (DUI och GUI) slogs samman, och Turismens Utredningsinstitut, TUI, som startades 2002, 2010 gick samman i ett nytt bolag – HUI Research AB.

Vi kan erbjuda en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige.

Våra kunder

Konsultverksamhetens kunder återfinns inom detaljhandeln och besöksnäringen men frekventa uppdragsgivare är bland andra också kommuner, branschorganisationer och myndigheter. Uppdragsgivare för forskningen är forskningsstiftelser, myndigheter, branschorganisationer och privata företag.

Konsultverksamhet och forskning

Att ha både forskning och konsultverksamhet under samma tak är unikt och en styrka. Våra konsulter hjälper kunderna att göra bättre affärer genom att öka förståelsen för vilka drivkrafter som påverkar konsumtionen och samhällsekonomin. Den forskningsbaserade konsultverksamheten erbjuder avancerade beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning.

HUI Research inbegriper också akademisk forskning med branschnytta och är en ledande institution för forskning om detalj- och partihandel. Våra forskare finns publicerade i ett stort antal internationella vetenskapliga tidsskrifter.
Samtliga våra forskare och konsulter har en gedigen akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet. De flesta har en utbildning med en samhällsekonomisk eller företagsekonomisk inriktning. Flera har doktorsexamen eller licentiatexamen och övriga har magister- eller kandidatexamen.
 

Ägare 

Branschorganisationen Svensk Handel äger bolaget HUI Research AB.

Styrelse       

Styrelsen i HUI Research består av följande personer:

Karin Johansson, Svensk Handel (Ordförande)
Niklas Nordström, Luleå kommun
Cecilia Hermansson, KTH
Kerem Yazgan, VD Hope & Whyred

Ledingsgruppen i HUI Research består av följande personer:

Jonas Arnberg, VD
Emma Hernell, vice VD
Michael Cronholm, COO
Monica Bruvik, Senior konsult

 

För mer information

Jonas Arnberg, VD
E-post: jonas.arnberg@hui.se

Dela med dig: