Kommande event

Handeln som tillväxtmotor - Stockholm

 – Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel?

Näringspolitiken i Europa riktas idag främst mot tillverkningsindustrin, och även i den vetenskapliga litteraturen är det vanligt att beslutsfattarna rekommenderas att stödja tillverkningsföretag snarare än företag i andra branscher. Stöden motiveras ofta med att investeringar i tillverkningsindustrin är förknippade med positiva överspillningseffekter till andra företag inom regionen, medan detta inte i lika hög utsträckning skulle varit fallet om stödet istället hade givits till andra branscher som exempelvis handeln.

En ’grönare’ handel? - Stockholm

KRAV-certifiering och dess inverkan på livsmedelsbutiken

Att ha en hållbar organisation är viktigt och kan vara avgörande för att nå lönsamhet för företagen då frågor om hållbarhet och miljö blir allt viktigare för dagens konsumenter. Företagen arbetar också mer aktivt med dessa frågor än någonsin tidigare. Detta syns bland annat på företagens intensifierade arbete med butikscertifiering.

Trender och utmaningar för materialhantering och lager i omnikanaler - Göteborg

Digitaliseringen möter handeln med full kraft och allt fler detaljhandelsföretag utvecklar nu omnikanalstrategier där logistik, materialhantering och lager är avgörande för att skapa en väl fungerande handel och för att kunna hänga med den digitala konsumenten som ställer höga krav på en sömlös köpupplevelse. 

Stilindex november 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Värdeskapande i textila returkedjor

HUI Research och Handelsrådet bjuder in till frukostseminarium den 17 november i Stockholm. Erik Sandberg, docent och biträdande professor vid Linköpings Universitet och Textilhögskolan i Borås, samt Maria Lagerman, verksamhetschef för Remake, berättar om värdeskapande och värdefördelning mellan olika aktörer i den textila returkedjan.

Stilindex oktober 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Butikssäkerhet med kunden och medarbetaren i fokus

HUI Research, Handelsrådet och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium med universitetslektor Anita Radon den 26 oktober i Göteborg.

Shopping for change: The role of retail for urban and rural development in Sweden

HUI Research och Handelsrådet bjuder in till frukostseminarium den 12 oktober i Stockholm. Özge Öner, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och Assistant Professor vid Jönköping International Business School, berättar om detaljhandelns betydelse för ett samhälles välmående. Carl Johansson, HUI Research, kommenterar utifrån ett kommun- och fastighetsägarperspektiv.

Stilindex september 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Mötet med butikens medarbetare – så blir kunden nöjd

Det personliga mötet öga mot öga i detaljhandeln har en stark påverkanspotential. Trots e-handelns starka framfart sker den absolut största majoriteten av inköpen i fysiska butiker där en mängd olika egenskaper och beteenden hos medarbetarna påverkar kunden.

Svenska Köpcentrum 2017

Hur står det egentligen till med Sveriges köpcentrum och handelsområden? Hur stor är marknaden och hur utvecklas den? Hur påverkar digitaliseringen den framtida tillväxten av nya köpcentrum och handelsområden? Med utgångspunkt i köpcentrumdatabasen Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) redovisar HUI Research slutsatserna av den senaste kartläggningen.

Framgångsrik användning av dynamisk prissättning

HUI Research och Handelsrådet bjuder in till frukostseminarium den 22 september i Stockholm. Professor Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm, berättar om hur och när dynamisk prissättning fungerar ur ett konsumentperspektiv.

Stilindex augusti 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Frukostseminarium och lansering av Cityindex

Det har länge varit mycket skriverier om hoten mot stadskärnan från både externhandel och e-handel. Samtidigt utmålas stadskärnan som förloraren i kampen om konsumenterna. Vad är egentligen ”stadskärnan” och hur ser utvecklingen ut i våra städer?

Handeln i Sverige Stockholm

Den 23 och 24 augusti 2017 arrangerar HUI Research och Handelsrådet två seminarier varav ett i Göteborg och ett i Stockholm.

På seminarierna presenterar HUI:s konsulter färsk statistik från den senaste kartläggningen av fysisk detaljhandel i Sverige. Exempel på vad som presenteras är: Vilka är de viktigaste händelserna inom handeln under 2016 och vad är på gång den närmaste framtiden? Vilka kommuner och regioner är vinnare respektive förlorare? Hur har det gått för handeln i Stockholmsregionen och Göteborgsregionen?

Handeln i Sverige Göteborg

Den 23 och 24 augusti 2017 arrangerar HUI Research och Handelsrådet två seminarier varav ett i Göteborg och ett i Stockholm.

På seminarierna presenterar HUI:s konsulter färsk statistik från den senaste kartläggningen av fysisk detaljhandel i Sverige. Exempel på vad som presenteras är: Vilka är de viktigaste händelserna inom handeln under 2016 och vad är på gång den närmaste framtiden? Vilka kommuner och regioner är vinnare respektive förlorare? Hur har det gått för handeln i Stockholmsregionen och Göteborgsregionen?

Stilindex juli 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Stilindex juni 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Seminarium Almedalen - Vad händer när det vänder

Den svenska konjunkturen är på topp, räntan på minus och försäljningen i handeln stiger kraftfullt. Samtidigt pågår en omfattande förändring av förutsättningarna för handel driven av digitaliseringen, vilken möjliggör nya affärsmodeller som snabbt slår ut äldre. Högkonjunkturen och den starka uppgången i konsumtionen döljer i viss mån den transformering handeln genomgår men konjunkturen har sin cykel och dagens högkonjunktur och minusränta kommer att bytas mot lågkonjunktur och plusränta. De företag som har problem idag kommer med stor sannolikhet hamna i en ännu tuffare situation i ett förändrat konjunkturläge.

Lunchseminarium: Köpcentrumens framtid i den digitala eran

Detaljhandeln har genomgått flertalet strukturomvandlingar med allt från varuhus till extern volymhandel och e-handel. I media ser vi artiklar om en eskalerande köpcentrumdöd i USA och butiker som stänger i tusental. Var är den fysiska handeln på väg i Sverige och hur ser framtiden ut för våra köpcentrum? Vilka likheter och skillnader finns jämfört med marknaden i USA?


 

Stilindex maj 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Handelns betydelse för integrationen av utrikes födda

Arbetslösheten bland utrikes födda är nästan fyra gånger så hög som bland inrikes födda. Detaljhandeln är en av de branscher som anses ha god möjlighet att skapa nya arbetstillfällen för utrikes födda och på så sätt bidra till att lösa en del av samhällets problem.

Social shopping på Facebook – ny konsumtion i en kollaborativ ekonomi

En av de mest oväntade och snabbast växande konsumtionsrelaterade verksamheterna just nu är shoppinggrupper på Facebook. Dessa grupper bygger på tillit snarare än konkurrens mellan aktörerna, vilket i längden kan resultera i genomgripande förändringar av konsumtionsmönster i samhället.

Stilindex april 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Den framtida handeln - hur ser den ut?

Handeln genomgår en strukturförändring där den fysiska butiken allt mer utvecklas till det digitala. Hur ser handels utveckling ut till och med 2025? I vilken utsträckning påverkar den utländska e-handeln Sveriges detaljhandel? Vad blir följderna för antal butiker och anställda i Sverige?

Stilindex mars 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Konjunkturrapport Q1 2017

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en mer djuplodande konjunkturbedömning. Där redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen redovisar vi även en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Kundens kanal(k)val – hur kan handeln möta kunderna i butik och på nätet?

HUI Research, Handelsrådet och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium den 23 mars i Göteborg. Åsa Wallström och Maria Ek Styvén berättar om sina resultat från ett nyligen avslutat projekt med fokus på konsumenters köpbeteende i olika kanaler. Jenny Hellman, VD för Visit Luleå, berättar om hur de arbetar aktivt för att göra Luleå till en levande handelsstad i såväl fysiska som digitala kanaler.

Stilindex februari 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Retail Everywhere!

År 2007 lanserade Apple iPhonen. Tio år senare är mobilen en självklar del av vår vardag samtidigt som den omdanat detaljhandelslandskapet. De kommande tio åren väntas bli minst lika omvälvande. Virtual Reality och självstyrande fordon lär förändra synen på både butik och logistik och Artificiell Intelligens kommer fördjupa möjligheterna att skapa skräddarsydda och unika upplevelser.

En del menar att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen som binder samman det fysiska, digitala och biologiska. I en totalt uppkopplad och sammankopplad värld kommer handel inte enbart ske i fysiska butiker, på laptops eller i mobiler. Konsumtion kan i princip uppstå överallt och när som helst där ett behov eller en efterfrågan uppstår. I det smarta hemmet, i bilen, i den virtuella världen eller något annat sammanhang.
Kort sagt; RETAIL EVERYWHERE!

I denna serie frukostseminarier kommer Martin Karlsson och Carl Johansson, seniora konsulter på HUI Research och Fredrik Bergström, Customer Experience Manager på Tieto, sammanfatta sina intryck från Retail´s BIG Show i New York och peka på de viktigaste trenderna att hålla koll på framöver.

Ökad e-handel och mer butiksyta - en omöjlig ekvation?

Handeln genomgår en strukturförändring där den fysiska butiken ibland pekas ut som förloraren med minskande marknadsandelar. Samtidigt planeras det för hela 2,6 miljoner kvadratmeter ny yta i köpcentrum och handelsområden. Frågan är då hur detta går ihop?

Retail Everywhere!

År 2007 lanserade Apple iPhonen. Tio år senare är mobilen en självklar del av vår vardag samtidigt som den omdanat detaljhandelslandskapet. De kommande tio åren väntas bli minst lika omvälvande. Virtual Reality och självstyrande fordon lär förändra synen på både butik och logistik och Artificiell Intelligens kommer fördjupa möjligheterna att skapa skräddarsydda och unika upplevelser.

En del menar att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen som binder samman det fysiska, digitala och biologiska. I en totalt uppkopplad och sammankopplad värld kommer handel inte enbart ske i fysiska butiker, på laptops eller i mobiler. Konsumtion kan i princip uppstå överallt och när som helst där ett behov eller en efterfrågan uppstår. I det smarta hemmet, i bilen, i den virtuella världen eller något annat sammanhang.
Kort sagt; RETAIL EVERYWHERE!

I denna serie frukostseminarier kommer Martin Karlsson och Carl Johansson, seniora konsulter på HUI Research och Fredrik Bergström, Customer Experience Manager på Tieto, sammanfatta sina intryck från Retail´s BIG Show i New York och peka på de viktigaste trenderna att hålla koll på framöver.


 

Retail Everywhere!

År 2007 lanserade Apple iPhonen. Tio år senare är mobilen en självklar del av vår vardag samtidigt som den omdanat detaljhandelslandskapet. De kommande tio åren väntas bli minst lika omvälvande. Virtual Reality och självstyrande fordon lär förändra synen på både butik och logistik och Artificiell Intelligens kommer fördjupa möjligheterna att skapa skräddarsydda och unika upplevelser.

En del menar att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen som binder samman det fysiska, digitala och biologiska. I en totalt uppkopplad och sammankopplad värld kommer handel inte enbart ske i fysiska butiker, på laptops eller i mobiler. Konsumtion kan i princip uppstå överallt och när som helst där ett behov eller en efterfrågan uppstår. I det smarta hemmet, i bilen, i den virtuella världen eller något annat sammanhang.
Kort sagt; RETAIL EVERYWHERE!

I denna serie frukostseminarier kommer Martin Karlsson och Carl Johansson, seniora konsulter på HUI Research och Fredrik Bergström, Customer Experience Manager på Tieto, sammanfatta sina intryck från Retail´s BIG Show i New York och peka på de viktigaste trenderna att hålla koll på framöver. 

E-barometern Q4 2016

E-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet fortsätter att öka. HUI följer sedan år 2000 den svenska detaljhandelns utveckling på nätet genom e-barometern.

Idag sker detta i samarbete med PostNord och Svensk Digital Handel och e-barometern publiceras en gång per kvartal.
Underlaget till e-barometern bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet och kompletteras med en konsumentundersökning riktad till 1 000 konsumenter.
 

Stilindex januari 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Smart data – nyckeln till kundförståelse

Handelns dataanalys behöver flyttas från “big data” till “smart data”. I denna frukostföreläsning visar professor Ulf Johansson på betydelsen av att använda rätt data och hur detta ökar möjligheten till fördjupad kundförståelse.

På HUI Researchs och Handelsrådets frukostseminarium den 3 februari i Stockholm berättar Ulf Johansson om att det för handeln inte är förmågan att samla in, lagra och bearbeta stora mängder data som är avgörande, utan kvaliteten på den efterföljande analysen.

Stilindex december 2016

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Detaljhandelsindex november 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Konjunkturrapport Q4 2016

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Detaljhandelsindex oktober 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Co-creation med konsumenter i detaljhandeln

Det talas mycket om att detaljhandeln står inför stora utmaningar och förändringar. I denna frukostföreläsning ger ekonomie doktor Karina T. Liljedal en konkret introduktion till co-creation, ett av områdena där en snabb utveckling sker.

Detaljhandelsindex september 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Digital shopping förändrar beteenden i grunden

Mobilen håller på att revolutionera människors sätt att interagera med detaljhandeln. Mobiltelefonen används både som inköps- och informationskanal. Vad innebär detta på djupet för konsumenten och detaljhandlarna?

Matsvinn i livsmedelsbutiker

På HUI Researchs och Handelsrådets frukostseminarium den 30 september i Stockholm berättar forskaren Mattias Eriksson om hur butiker kan hantera och förebygga sitt matsvinn.

Detaljhandelsindex augusti 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Konjunkturrapport Q3 2016

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Handlarnas välbefinnande när affärerna går dåligt

På HUI Researchs och Handelsrådets frukostseminarium den 23 september i Göteborg berättar forskaren Karin Hellerstedt om hur företagsnedläggningar påverkar välbefinnandet hos handlare. Hon berättar hur handlare fattar beslut om nedläggning, timingen av detta beslut, samt hur handlarna mår rent emotionellt under och efter en nedläggning.

Frukostseminarium Svenska köpcentrum 2016

Hur står det egentligen till med Sveriges köpcentrum och handelsområden? Hur stor är marknaden och hur utvecklas den? Med utgångspunkt i köpcentrumdatabasen Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) redovisar HUI Research slutsatserna av den senaste kartläggningen.

Frukostseminarium Svenska köpcentrum 2016

Hur står det egentligen till med Sveriges köpcentrum och handelsområden? Hur stor är marknaden och hur utvecklas den? Med utgångspunkt i köpcentrumdatabasen Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) redovisar HUI Research slutsatserna av den senaste kartläggningen.

Frukostseminarium Svenska köpcentrum 2016

Hur står det egentligen till med Sveriges köpcentrum och handelsområden? Hur stor är marknaden och hur utvecklas den? Med utgångspunkt i köpcentrumdatabasen Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) redovisar HUI Research slutsatserna av den senaste kartläggningen.

Detaljhandelsindex juli 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Detaljhandelsindex juni 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Detaljhandelsindex maj 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Konjunkturrapport Q2 2016

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.
 

Detaljhandelsindex april 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Detaljhandelsindex mars 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Butikens roll för hållbar konsumtion

På HUI Researchs och Handelsrådets frukostseminarium den 22 april i Malmö berättar forskaren Matthias Lehner om hur hållbarhetsarbete genomförs på butiksnivå och varför det är viktigt att butikerna är involverade för att nå kunderna.

Smartare varudistribution i stadsmiljö

På HUI Researchs och Handelsrådets frukostseminarium den 8 april i Stockholm berättar forskaren Niklas Arvidsson om hur distribution av paket i städer kan göras på ett mindre resurskrävande sätt.

Detaljhandelsindex februari 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Konjunkturrapport Q1 2016

UI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Disruptive retail

Handeln inspireras av besöksnäringen i syfte att skapa upplevelser och personaliseringstrenden har aldrig varit starkare. Samtidigt ser vi den tredje vågen av teknisk utveckling komma vilken handlar om robotisering och artificiell intelligens. Hur kommer den att stöpa om handeln?

HUI Research och Tieto har varit på Retail's BIG Show i New York på trendspaning. I denna föreläsningsserie delar vi med oss av våra intryck och analyserar den framtida utvecklingen.

Skyltningens inverkan på konsumenten

Avbildningar av människor förekommer flitigt inom handeln, exempelvis på förpackningar och i annonser, i webbutikernas produktbilder, som inslag i butiksskyltningar och i form av skyltdockor. Hur påverkar bilder av människor kunderna och varför?

Disruptive retail

Handeln inspireras av besöksnäringen i syfte att skapa upplevelser och personaliseringstrenden har aldrig varit starkare. Samtidigt ser vi den tredje vågen av teknisk utveckling komma vilken handlar om robotisering och artificiell intelligens. Hur kommer den att stöpa om handeln?

HUI Research och Tieto har varit på Retail's BIG Show i New York på trendspaning. I denna föreläsningsserie delar vi med oss av våra intryck och analyserar den framtida utvecklingen.

 

Disruptive retail

Handeln inspireras av besöksnäringen i syfte att skapa upplevelser och personaliseringstrenden har aldrig varit starkare. Samtidigt ser vi den tredje vågen av teknisk utveckling komma vilken handlar om robotisering och artificiell intelligens. Hur kommer den att stöpa om handeln?

HUI Research och Tieto har varit på Retail's BIG Show i New York på trendspaning. I denna föreläsningsserie delar vi med oss av våra intryck och analyserar den framtida utvecklingen.

Disruptive retail

Handeln inspireras av besöksnäringen i syfte att skapa upplevelser och personaliseringstrenden har aldrig varit starkare. Samtidigt ser vi den tredje vågen av teknisk utveckling komma vilken handlar om robotisering och artificiell intelligens. Hur kommer den att stöpa om handeln?

HUI Research och Tieto har varit på Retail's BIG Show i New York på trendspaning. I denna föreläsningsserie delar vi med oss av våra intryck och analyserar den framtida utvecklingen.

Detaljhandelsindex januari 2016

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Disruptive retail

Handeln inspireras av besöksnäringen i syfte att skapa upplevelser och personaliseringstrenden har aldrig varit starkare. Samtidigt ser vi den tredje vågen av teknisk utveckling komma vilken handlar om robotisering och artificiell intelligens. Hur kommer den att stöpa om handeln?

HUI Research och Tieto har varit på Retail's BIG Show i New York på trendspaning. I denna föreläsningsserie delar vi med oss av våra intryck och analyserar den framtida utvecklingen.

Webbinarium Svenska Köpcentrum

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium om vilka nya köpcentrum som planeras 2016-2018

HUI Research, Datscha och Nordic Council of Shopping Centers bjuder in till en genomgång av den webbaserade tjänsten SSCD, Swedish Shopping Centre Directory, som är en rikstäckande databas med information om svenska köpcentrum och handelsområden.

Vill du veta mer om vilken information som finns tillgänglig samt hur du kan använda verktyget? Anmäl dig då till webbinariet "Svenska Köpcentrum"!

Marknadsföring i sociala medier

I ett medielandskap som ständigt förändras har sociala medier under senare år framträtt som ett allt viktigare sätt att nå moderna konsumenter. Hur reagerar kunderna på marknadsförares kommunikation i dessa kanaler?

Karriärvägar inom handeln

Vad kännetecknar karriärer inom detaljhandeln?
Detaljhandeln beskrivs ofta som en genomgångsbransch, vilket kan vara problematiskt ur karriärhänseende. Vilka är drivkrafterna för utveckling inom detaljhandeln?

På HUI Researchs och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium kommer biträdande professor
Thomas Andersson att presentera resultaten från forskningsprojektet ”Karriärutveckling inom detaljhandeln”.

Detaljhandelsindex december 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.
 

Detaljhandelsindex november 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Konjunkturrapport Q4 2015

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Hållbarhet, marknad & konsumentkultur

Det blir allt vanligare att tala om hållbarhet på marknaden, inom organisationer och bland konsumenter. Allt fler verkar vara villiga att ta ansvar exempelvis genom ökad hänsyn till miljö och hälsa. Hur kan vi förstå en parallell utveckling i samhället med ineffektiva marknader, överkonsumtion och en växande ohälsa bland människor?

På HUI Researchs och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium den 4 december i Stockholm berättar forskaren Carl Yngfalk om detta i relation till statens förändrade roll och framväxten av en individualiserad konsumentkultur i samhället. Här ser vi inte bara en större valfrihet för företag och konsumenter på marknaden utan även skyldigheter att fatta kloka beslut och välja ”rätt” för att agera hållbart på marknaden.


Detaljhandelsindex oktober 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Årets Julklapp 2015

Årets Julklapp presenteras vid en presskonferens tisdagen den 24 november.

Hur ser digitala och mobila köpbeteenden ut i dagligvaruhandeln?

Hur ser digitala och mobila köpbeteenden ut i dagligvaruhandeln?

Välkommen till frukostseminarium på temat Digitala och mobila köpbeteenden i dagligvaruhandeln, 13 november i Stockholm!
Visma Retail har tillsammans med HUI Research tagit fram en rapport som belyser digitalisering och mobila köpbeteenden i dagligvaruhandeln samt möjligheterna för branschen.

Årets Julhandelsprognos

I år presenteras Årets Julhandelsprognos, en prognos för detaljhandelsomsättningen i december, vid en presskonferens tisdagen den 10 november

Kan musik styra dig?

Kan musik påverka konsumenternas beteende på kommersiella marknadsplatser? Professor Sven-Olov Daunfeldt sammanfattar resultaten från en nyligen publicerad översikt av den internationella forskningen.

På HUI Researchs och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium kommer professor Sven-Olov Daunfeldt att presentera resultaten från rapporten ”Musikens effekter på konsumenternas beteende”. I rapporten sammanfattar Sven-Olov resultaten från den forskning som tidigare har studerat hur musik på kommersiella marknadsplatser kan påverka konsumenternas upplevelser och beteenden. Rapporten är resultatet av ett nyligen inlett forskningssamarbete mellan HUI Research och Soundtrack Your Brand, som tillhandahåller musiklösningarna Spotify for Businesses och Spotify for Enterprises.

Detaljhandesindex september 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Kan musik styra dig?

Kan musik påverka konsumenternas beteende på kommersiella marknadsplatser? Professor Sven-Olov Daunfeldt sammanfattar resultaten från en nyligen publicerad översikt av den internationella forskningen.

Detaljhandelns förändrade geografi

Knappast någon har kunnat undgå att externhandeln har flyttat fram sina positioner under de senaste decennierna. Bakom denna uppenbara tendens kan också mindre lokaliseringsförändringar noteras. Tillsammans kan detta hjälpa oss att förstå vilka drivkrafterna faktiskt är och belysa såväl möjligheterna som bevekelsegrunderna att påverka utvecklingen.

Tid och plats:
Fredagen den 16 oktober kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus), Stockholm.

Detaljhandelsindex augusti 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Konjunkturrapport Q3 2015

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

 

Svenska köpcentrum 2015

Hur står det egentligen till med Sveriges köpcentrum och handelsområden? Hur stor är marknaden och hur utvecklas den? Hur kommer nya projekt som Mall of Scandinavia och Sisjön att påverka sina lokala marknader? Med blandade budskap och knapphändig information kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om vad som faktiskt sker inom köpcentrumbranschen i dag.

Med utgångspunkt i köpcentrumdatabasen Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) redovisar HUI Research slutsatserna av den senaste kartläggningen.

Handeln rustar för multikanal

Frukostseminariet arrangeras av Handelns Utvecklingsråd och HUI Research.

Jens Hultman kommer att prata om deras forskning kring multikanal i detaljhandeln.

Tid och plats: Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus). Frukost serveras 07.30, seminariet börjar kl 08.00

Varmt välkomna!

Detaljhandesindex juli 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Frukostseminarier - Handeln i Sverige 2015

Den 27 och 28 augusti 2015 arrangerar HUI Research och Handelns Utvecklingsråd två seminarier varav ett i Stockholm och ett i Göteborg.

På seminarierna presenterar HUI:s konsulter färsk statistik från den senaste kartläggningen av detaljhandeln i Sverige. Exempel på vad som presenteras är: Vilka är de viktigaste händelserna inom handeln under 2014 och vad är på gång den närmaste framtiden? Vilka kommuner och regioner är vinnare respektive förlorare? Hur har det gått för handeln i Stockholmsregionen och Göteborgsregionen?

 

Detaljhandelindex juli 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

HUI i Almedalen 2015


Vi har som vanligt flera representanter från HUI på plats i Almedalen. Du kan möta oss i vimlet eller komma och lyssna på oss i något av nedan sammanhang som arrangeras av våra kunder

Vilka nya svenska köpcentrum planeras för 2016?

Datscha, HUI Research och Nordic Council of Shopping Centers bjuder in till en genomgång av den webbaserade tjänsten SSCD, Swedish Shopping Centre Directory, som är en rikstäckande databas med information om svenska köpcentrum och handelsområden.

Detaljhandelsindex juni 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Årets Smultron 2015

HUI Research presenterar Årets Smultron 2015

Konjunkturrapport Q2 2015

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

 

Norsk gränshandel 2014

Norrmän som åker över gränsen för att handla ökade 2014 sina inköp i Sverige med 600 miljoner kronor. Den totala omsättningen från norsk gränshandel i den svenska detaljhandeln uppgick till 16,9 miljarder vilket är en ökning med 4 procent sedan 2013.
 

Detaljhandelsindex maj 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Inbjudan till seminarium om gränshandeln mot Norge

Svensk Handel och HUI Research har för femte året i rad kartlagt den norska gränshandelns betydelse för svensk detaljhandel och berörda kommuner. Den 28 maj släpper vi gränshandelsrapporten för 2014. Samma dag håller vi två parallella seminarier, ett i Stockholm och ett i Strömstad, där resultaten från årets rapport presenteras.

Den effektiva returprocessen

På Handelns Utvecklingsråds och HUI Researchs frukostseminarium den 22 maj i Stockholm berättar forskarna Klas Hjort och Daniel Hellström om den effektiva och värdeskapande returprocessen för e-handeln. De har insikter från flertalet studier av dagens returprocesser hos olika distributörer och e-handlare på den svenska marknaden. Tillsammans med näringslivet utvecklar Klas och Daniel morgondagens digitaliserade returprocess för e-handeln.

I ständig förändring för ständig förnyelse: Att lära och leda

På Handelns Utvecklingsråds och HUI Researchs frukostseminarium den 8 maj i Stockholm berättar organisationsforskaren docent Anna Jonsson om vad som krävs för att möta en ständigt föränderlig omvärld med ökad konkurrens till följd av globalisering och digitalisering.  För att vara hållbart framgångsrik är det viktigt att både kunna vara innovativ och effektiv. Ytterst handlar det om att lära nytt och lära andra och där ledarskapet spelar en viktig och vägledande roll.

Brick is the new black

Världens största retailkongress, Retail's Big Show, arrangeras årligen i New York av The National Retail Federation, NRF. Där samlas över 30 000 detaljister, konsulter och leverantörer från hela världen för att under fyra dagar studera och diskutera de senaste trenderna i handeln och ta del av den senaste tekniken. HUI Research och Tieto var på plats och arrangerar nu ett frukostseminarium för att delge de största och viktigaste trenderna från årets kongress.

Detaljhandelsindex april 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Location, location, location

HUI Research and Handelns Utvecklingsråd have invited Özge Öner to speak about retail location in Gothenburg

The location of a store is one of the most important and most costly decisions a retailer must make to accomplish long-term success. A lot of retailers prioritize being near their consumers. This co-location in the sector leads to retail clusters.
 

Detaljhandesindex mars 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Det man inte vet lider man inte av

I vilken utsträckning kan produktmärkning påverka konsumenters köpbeteende?

På Handelns Utvecklingsråds och HUI Researchs frukostseminarium den 27 mars 2015 i Stockholm berättar forskarna Jonas Nordström och Sven-Olov Daunfeldt om hälso- och miljöinriktad produktmärkning och dess effekt på köpbeteendet.

Brick is the new black

Världens största retailkongress, Retail's Big Show, arrangeras årligen i New York av The National Retail Federation, NRF. Där samlas över 30 000 detaljister, konsulter och leverantörer från hela världen för att under fyra dagar studera och diskutera de senaste trenderna i handeln och ta del av den senaste tekniken. HUI Research och Tieto var på plats och arrangerar nu ett frukostseminarium för att delge de största och viktigaste trenderna från årets kongress.

Konjunkturrapport Q1 2015

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

 

Klimatpåverkan

På HUI Researchs och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium den 6 mars i Göteborg berättar forskaren Lena Ekelund om hur kan handeln bidra till minskad klimatpåverkan genom att stimulera konsumenter att göra mer klimatsmarta matval. Vilka åtgärder är viktigast? Vilka budskap fungerar?
 

Var och när?

Fredagen den 6 mars 07.30-09.00
Drottninggatan 56, HU Research Göteborg

Svenska köpcentrum och Stockholm Shopping

Hur står det egentligen till med Sveriges köpcentrum och handelsområden? Hur stor är marknaden och hur utvecklas den? I media har vi länge kunnat läsa om ”galleriadöden”, nya stora köpcentrumprojekt och kampen mellan stadskärnor och externa handelsplatser. Med blandade budskap och knapphändig information kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om vad som faktiskt sker inom köpcentrumbranschen i dag. Vilken inverkan har e-handeln och vart tar köpkraften vägen?

Detaljhandelsindex februari 2015

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

 

Brick is the new black

Världens största retailkongress, Retail's Big Show, arrangeras årligen i New York av The National Retail Federation, NRF. Där samlas över 30 000 detaljister, konsulter och leverantörer från hela världen för att under fyra dagar studera och diskutera de senaste trenderna i handeln och ta del av den senaste tekniken. HUI Research och Tieto var på plats och arrangerar nu ett frukostseminarium för att delge de största och viktigaste trenderna från årets kongress.

Etiken i butiken

På HUI Researchs och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium den 6 februari i Stockholm berättar forskaren Tomas Brytting om det moderna sättet att utforma en butik och om de relationer som uppstår i olika butiksmiljöer.

Var och när?

Fredagen den 6 februaru 07.30-09.00
Regeringsgatan 60, Svensk Handels Hus, Stockholm

Partihandeln - idag och i framtiden

På HUI Researchs seminarium den 16 januari i Stockholm berättar Nils Bohlin och Per Andersson om nuläget i dagens partihandel och scenarier för framtidens partihandel. Några av de frågor som berörs i rapporten är. Vad driver utvecklingen? Vad betyder förändringarna för de anställda. Hur kommer teknologin att förändra organisation och arbetssätt? Vilken betydelse har förändrade konsumtionsmönster?

Konjunkturrapport 4 2014

HUI Research bjuder in till presskonferens

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Morgondagens returprocess

På Handelns Utvecklingsråds och HUI Researchs frukostseminarium den 28 november i Göteborg berättar forskarna Klas Hjort och Daniel Hellström om den effektiva och värdeskapande returprocessen för e-handeln.

Mobila shoppinglösningar - 21 november

 

Visma Retail har tillsammans med HUI Research genomfört en studie som resulterat i en rapport som belyser mobilitet och mobila shoppinglösningar i detaljhandeln.
OBS Ny Lokal: Nalen (Harlem), Regeringsgatan 74, Stockholm

Varför byter du inte jobb?

På HUI Researchs och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium den 14 november i Stockholm berättar forskaren Claudia Bernhard Oettel om varför många stannar kvar på sina arbetsplatser, trots att de vill byta arbete.

Shoppingturism i Sverige

Svensk Handel har, tillsammans med HUI Research, sammanställt rapporten Shoppingturism i Sverige sedan 2010. Årets rapport lägger fokus på handelns roll i besöksnäringen. All befintlig statistik har bearbetats och belyses ur handelns perspektiv. Rapporten är tänkt att kunna användas som kunskapskälla, uppslagsverk och för att ge inspiration.

Konsumtion, kultur, kommers

På HUI Research och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium den 17 oktober i Stockholm berättar forskaren Jacob Östberg från Stockholms universitet om hur PR tillsammans med konsumenter skapar mening på marknaden.

 

Konjunkturrapport 3 2014

HUI Research bjuder in till presskonferens

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Konsumtionens digitalisering

På HUI Research och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium den 26 september i Stockholm berättar forskaren Johan Hagberg från Göteborgs Universitet om digitaliseringen av handel och konsumtion.

Digitaliseringen utgör en av vår tids största samhällsförändringar och förändrar handel och konsumtion på många sätt. I takt med konsumenters ökade användning av mobila enheter och andra tekniker är inte digitaliseringen avgränsad till enskilda företag, format eller branscher, utan får allt bredare konsekvenser inom handeln.

Hur påverkas handeln av teknikskiften?

På HUI Research och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium den 18 september i Göteborg berättar forskaren Christian Sandström från Chalmers om hur teknikskiften påverkar handeln.

Nordisk gränshandel

Nordisk gränshandel

HUI Research har sedan år 2010 genomfört undersökningen Nordisk gränshandel och turism i Sverige. På seminariet den 5 september presenterar Henrik Vestin färska resultat från 2013 års undersökning.

Handeln i Sverige

Frukostseminarium - Handeln i Sverige 2014

Den 29 augusti 2014 arrangerar HUI Research och Handelns Utvecklingsråd ett seminarium i Göteborg.

På seminarieriet presenterar HUI:s konsulter Henrik Vestin och Anna Mocsáry färsk statistik från den senaste kartläggningen av detaljhandeln i Sverige. Exempel på vad som presenteras är: Vilka är de viktigaste händelserna inom handeln under 2013 och vad är på gång den närmaste framtiden? Vilka kommuner och regioner är vinnare respektive förlorare? Hur har det gått för handeln Göteborgsregionen?

Handeln i Sverige

Frukostseminarium - Handeln i Sverige 2014

Den 28 augusti 2014 arrangerar HUI Research och Handelns Utvecklingsråd ett seminarium i Stockholm.

På seminariet presenterar HUI:s konsulter Henrik Vestin och Anna Mocsáry färsk statistik från den senaste kartläggningen av detaljhandeln i Sverige. Exempel på vad som presenteras är: Vilka är de viktigaste händelserna inom handeln under 2013 och vad är på gång den närmaste framtiden? Vilka kommuner och regioner är vinnare respektive förlorare? Hur har det gått för handeln i Stockholmsregionen och?

Almedalen v 27

HUI kommer att vara engagerat i seminarier och debatter för våra kunders räkning som bl a är Transportgruppen, Svensk handel, Sveriges Hamnar, Arena för Tillväxt och Hotell och restaurangfacken. Dessutom kommer vi att synas och nätverka på otaliga mingel och seminarier.

Konjunkturrapport 2 2014

HUI Research bjuder in till presskonferens

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Kampen om köpkraften

Hur påverkar digitaliseringen och den ökade mobiliteten våra konsumtionsmönster? Hur fördelas vår konsumtion mellan olika branscher idag och hur kommer det att se ut i framtiden? E-handeln har under den senaste tioårsperioden utvecklats och vuxit kraftigt inom besöksnäringen och e-handeln är också på stark frammarsch inom detaljhandeln. Vilka konsekvenser får detta för vårt beteende som konsumenter? Och vilka utmaningar finns för framtida tillväxt?

HUI Research belyser några av de trender och skeenden som just nu präglar utvecklingen inom detaljhandeln och besöksnäringen med fokus på just kundbeteende

Kampen om köpkraften

Hur påverkar digitaliseringen och den ökade mobiliteten våra konsumtionsmönster? Hur fördelas vår konsumtion mellan olika branscher idag och hur kommer det att se ut i framtiden? E-handeln har under den senaste tioårsperioden utvecklats och vuxit kraftigt inom besöksnäringen och e-handeln är också på stark frammarsch inom detaljhandeln. Vilka konsekvenser får detta för vårt beteende som konsumenter? Och vilka utmaningar finns för framtida tillväxt?

HUI Research belyser några av de trender och skeenden som just nu präglar utvecklingen inom detaljhandeln och besöksnäringen med fokus på just kundbeteende
 

Detaljhandelsindex april 2014

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Kampen om köpkraften

Hur påverkar digitaliseringen och den ökade mobiliteten våra konsumtionsmönster? Hur fördelas vår konsumtion mellan olika branscher idag och hur kommer det att se ut i framtiden? E-handeln har under den senaste tioårsperioden utvecklats och vuxit kraftigt inom besöksnäringen och e-handeln är också på stark frammarsch inom detaljhandeln. Vilka konsekvenser får detta för vårt beteende som konsumenter? Och vilka utmaningar finns för framtida tillväxt?

HUI Research belyser några av de trender och skeenden som just nu präglar utvecklingen inom detaljhandeln och besöksnäringen med fokus på just kundbeteende

 

Begagnatbarometern Q1 2014 släpps

Begagnatbarometern Q1 2014 släpps.

Begagnatbarometern är den enda rapporten som kontinuerligt beskriver och analyserar utvecklingen på den svenska privata andrahandsmarknaden.

Detaljhandelsindex mars 2014

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Städers attraktivitet

Hur viktig är platsen och handeln för den ekonomiska utvecklingen? Vilka faktorer är det egentligen som påverkar att människor stannar i vissa städer i dagens samhälle och vad kännetecknar en attraktiv stad?

Med gröna ord i påsen

Hur uppfattas de gröna butikerna och deras gröna erbjudanden av konsumenterna? Vilka gröna strategier tillämpas egentligen i detaljhandeln idag och hur uttrycks de i butikerna?

 

Detaljhandelsindex februari 2014

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Vad styr konsumenternas köpbeteende?

Köpbeteenden styrs av hur vi uppfattar världen, vad vi har att referera till och hur vi ställer oss till att mista något. Det finns många faktorer som påverkar konsumenterna; alltifrån prisnivåer till ångermånader, men vad är det för psykologiska mekanismer som gör styr våra konsumtionsbeteenden?

Konjunkturrapport 1 2014

HUI Research bjuder in till presskonferens

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med hjälp av föreläsningar, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen, samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Detaljhandelsindex januari 2014

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Begagnatbarometern Q4 2013 släpps

Begagnatbarometern Q4 2013 släpps

Begagnatbarometern är den enda rapporten som kontinuerligt beskriver och analyserar utvecklingen på den svenska privata andrahandsmarknaden.

Detaljhandelsindex december 2013

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Konjunkturbedömning från HUI Research

 

HUI Research bjuder in till presskonferens

I konjunkturbedömningen redovisar vi även en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.
Konjunkturbedömningen innehåller denna gång prognoser för 2014 och 2015.

Konjunkturbedömning Q4 2013

Vi släpper vår Konjunkturbedömning för Q4 2013 med prognoser för 2013 och 2014.

E-handelns storlek i framtiden

HUI Research och GS1 Sweden bjuder in till ett frukostseminarium som behandlar e-handelns framtida tillväxt.

Göteborg den 5 december 2013
HUI Research
Drottninggatan 56

E-handelns storlek i framtiden?

HUI Research och GS1 Sweden bjuder in till ett frukostseminarium som behandlar e-handelns framtida tillväxt.

Malmö den 4 december 2013
Malmö Börshus
Skeppsbron 2

 

Årets Julklapp 2013

 HUI Research har utsett en produkt till Årets Julklapp sedan 1988. Produkterna har genom åren varit stora som små, billiga som dyra, men Årets Julklapp har alltid givit upphov till diskussion.

Årets Julklapp utses i år för 26:e gången.

Osedd är osåld -

Om kunders ögonrörelser och beslutsprocesser i dagligvaruhandeln
Hur påverkas kunders köpbeteende och ögonrörelser av tidigare erfarenheter?
Och hur påverkas dessa beteenden av sinnesintrycken vid köpprocessen?

Whats the Buzz about?

– Om Word Of Mouth (WOM) i butikens varumärkesbyggande. Hur kunders muntliga kommunikation bygger butikens varumärke och påverkar varumärkets image och styrka.

Konjunkturbedömning Q3 2013

Vi publicerar vår Konjunkturbedömning för Q3 2013 med prognoser för 2013 och 2014.

Data mining – möjligheter och fällor för handeln

Kunskap är makt men avståndet mellan information och kunskap blir allt större i takt med att mängden tillgänglig information ökar.

Under seminariet, som arrangeras av HUI Research och Handelns Utredningsråd, kommer därför Ulf Johansson, docent i datavetenskap, att tala om informationsutvinning eller data mining.
 

Handeln i Sverige 2013

Den 30 augusti 2013 arrangerar HUI Research tillsammans med Handelns Utvecklingsråd (HUR) ett seminarium i Göteborg.

Henrik Vestin och Andreas Svensson från HUI presenterar färsk statistik från den senaste kartläggningen av detaljhandeln i Sverige.

Handeln i Sverige 2013

Den 29 augusti 2013 arrangerar HUI Research tillsammans med Handelns Utvecklingsråd (HUR) ett seminarium i Stockholm.

Henrik Vestin och Andreas Svensson från HUI presenterar färsk statistik från den senaste kartläggningen av detaljhandeln i Sverige.

Vikten av kreativ förstörelse i vardagen

Hur innovativ är egentligen detaljhandeln? Vilka stora innovationer har präglat handelns tillväxt under de senaste 15 åren? Fredrik Kolterjahn vid HUI Research och Niklas Gustafsson vid KTH presenterar tre nya rapporter som behandlar detta.

Value through experience - Customization in Bicycle Retailing

On May 3rd HUI Research and Handelns Utvecklingsråd (HUR) will host a breakfast seminar where Ph.D. candidate Hamid Jafari talks about retailers' increasing move towards the creation of value through experience and the more active role of customers in this process.

Hur stor kan e-handeln bli?

GS1 och HUI har beräknat tre olika scenarier för e-handelns tillväxt. Slutsatsen är tydlig, oavsett scenario blir e-handelns framfart påtaglig för Handel, leverantörer, fastighetsägare och konsumenter.

Nordisk gränshandel och turism

HUI Research har sedan år 2010 genomfört undersökningen Nordisk Gränshandel och Turism i Sverige.  På seminariet den 19 april presenterar Henrik Vestin färska resultat från 2012 års undersökning.

Uppdrag butikschef – Att leda i butik

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till ett frukostseminarium i Göteborg där Mikael Wickelgren berättar om ledarskap inom handeln.
 

Watching eyes – Hur påverkas dina inköp?

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till ett frukostseminarium där Mathias Ekström berättar om hur vårt beteende påverkas när vi är iakttagna och vad detta får för konsekvenser i shoppingmiljöer.

Uppdrag butikschef – Att leda i butik

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till ett frukostseminarium där Stefan Tengblad berättar om ledarkskap inom handeln.

Plats:
Regeringsgatan 60
Svenska Handels Hus
Stockholm

Sanningens ögonblick 2.0

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till ett frukostseminarium där Eva Ossiansson berättar om varumärkesbyggande i ett digitalt landskap där kunderna blivit företagens främsta storytellers.

Plats: 
HUI Research
Drottninggatan 56
Göteborg

Detaljhandelsindex november 2012

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Stilindex november 2012

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och publiceras av Svensk Handel Stil.

Packa rätt!

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till ett frukostseminarium som behandlar ämnet förpackningslogistik och hur man både kan effektivisera transporter och skydda sina produkter genom att packa rätt.

Plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockholm

 

 

Detaljhandelsindex oktober 2012

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Vem är du för dina kunder?

HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium om varumärkets betydelse och om destinationsutveckling.

Plats:
HUI Research
Drottninggatan 56
Göteborg

Detaljhandeln i framtiden

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till ett frukostseminarium om framtidens detaljhandel. Vilka trender som kan påverka samt möjligheter och utmaningar som detaljhandeln står inför.

Plats:
Drottninggatan 56
HUI Research
Göteborg

Stilindex oktober 2012

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och publiceras av Svensk Handel Stil.

E-barometern tredje kvartalet 2012

HUI följer sedan år 2000 den svenska detaljhandelns utveckling på internet genom e-barometern.

Idag sker detta i samarbete med Posten och Svensk Distanshandel och e-barometern publiceras en gång per kvartal.
Underlaget till e-barometern bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet och kompletteras med en konsumentundersökning riktad till 1 000 konsumenter.

Detaljhandelsindex september 2012

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Snabbväxarna inom handeln

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till ett frukostseminarium som behandlar ämnet snabbväxande företag inom detaljhandeln.

Plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockholm

Stilindex september 2012

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och publiceras av Svensk Handel Stil.

Detaljhandelsindex augusti 2012

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Stilindex augusti 2012

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel Stil.

E-barometern andra kvartalet 2012

HUI följer sedan år 2000 den svenska detaljhandelns utveckling på internet genom e-barometern.

Idag sker detta i samarbete med Posten och Svensk Distanshandel och e-barometern publiceras en gång per kvartal.
Underlaget till e-barometern bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet och kompletteras med en konsumentundersökning riktad till 1 000 konsumenter.

Detaljhandelsindex juli 2012

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Handeln i Sverige - vilken region gick bäst 2011?

Den 23 och 24 augusti 2012 arrangerar HUI Research tillsammans med Handelns Utvecklingsråd (HUR) två seminarier i Stockholm respektive Göteborg.

Henrik Vestin och Andreas Svensson från HUI presenterar färsk statistik från den senaste kartläggningen av detaljhandeln i Sverige.

Stilindex juli 2012

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps avSvensk Handel Stil.

Köpcentrumbarometern andra kvartalet 2012

Köpcentrumbarometern är den enda löpande kartläggningen av köpcentrumhandelns omsättning och utveckling som existerar i Sverige.

Detaljhandelsindex juni 2012

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

 

Stilindex juni 2012

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 595 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad. 

Detaljhandelsindex maj 2012

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Klädernas språk

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till ett frukostseminarium som behandlar ämnet om klädernas betydelse för kommunikation, ledarskap och karriärsutveckling.

OBS! Ny plats:

Nalen
Regeringsgatan 74
Stockholm

 

Att leda istället för att följa

Vilken image har du i dina kunders medvetande och hur positionerar du dig jämfört med dina konkurrenter?

Varmt välkommen till ett inspirerande frukostseminarium om hur du ökar din lönsamhet genom god kommunikation och gott ledarskap, excellent service samt genom att sätta rätt image på kartan!

Var?

Regeringsgatan 60, Svensk
Handels Hus, Stockholm

Fenomenet Gekås Ullared

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till ett frukostseminarium som behandlar ämnet familjekonsumtion utifrån exemplet Gekås Ullared.

Plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockholm

Medarbetarskap och relationer

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till frukostseminarium om hur man kan skapa beslutskraft på arbetsplatser och om det finns något genuint svenskt i vårt sätt att arbeta?

Plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockholm

 

Drivkrafter för gränshandeln

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till frukostseminarium om förutsättningarna och potentialen för en ny gränshandelsplats i Sälen.

Plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockholm

Små barn – kraftfulla konsumenter

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till frukostseminarium om hur barns konsumtionsmönster ser ut och deras påverkan på sina föräldrars konsumtion.

Tid och Plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockholm

Psykologiska betraktelser av dagens ekonomiska läge

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd (HUR) bjuder in till frukostseminarium om hur psykologiska faktorer påverkar ekonomiska aktörers beslut och beteende i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur.

Tid och Plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockholm

Hur kan CSR skapa mervärde?

HUI Research och Handelns Utvecklingsråd bjuder in till frukostseminarium om hur CSR kan skapa värde för företag i den svenska dagligvaruhandeln.

Tid och Plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockholm

Konjunkturläget hösten 2011 - Hur går det för detaljhandeln

Efter några år med stabil tillväxt i detaljhandeln har utvecklingen år 2011 hittills varit en besvikelse. Hur ser förutsättningarna ut för detaljhandeln under årets sista månader?

Tid och plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockolm

 

Handeln i Sverige

HUI Research kartlägger varje år detaljhandelns omsättning och utveckling i alla kommuner och län i Sverige i databasen Handeln i Sverige. Nu har det blivit dags att publicera uppgifterna för 2010 och detta sker i samband med ett seminarium i Stockholm.

Tid och plats:
Regeringsgatan 60
Svensk Handels Hus
Stockholm