Årets Julklapp 2013

HUI Research har utsett en produkt till Årets Julklapp sedan 1988. Produkterna har genom åren varit stora som små, billiga som dyra, men Årets Julklapp har alltid givit upphov till diskussion.

Årets Julklapp utses i år för 26:e gången.

1988 utnämnde HUI Research för första gången Årets Julklapp. Det året var det bakmaskinen som utmärkte sig mer än de övriga klapparna och därför fick den åtråvärda titeln. Sedan dess har Årets Julklapp korats varje år parallellt med att HUI Research presenterar prognosen för julhandelns försäljning. Arbetet med att utse Årets Julklapp har utvecklats till att bli en uppmärksammad och uppskattad tradition som förutom att vara startskottet för julhandeln också bidrar till att öka julstämningen i en annars ganska grå och tråkig novembermånad.

För att en produkt ska kunna bli utsedd till Årets Julklapp ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas:

• Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse för året
• Produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i stort antal
• Produkten ska representera den tid vi lever i

Vad menas med julhandel?

HUI Research mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom december är den utan tvekan viktigaste månaden för detaljhandeln finns det också ett intresse av att fundera kring just denna månads utsikter. Detta gör HUI Research varje år i sin julrapport. Benämningen julhandel kommer givetvis från det faktum att den främsta anledningen till att december är årets viktigaste månad är just försäljningen i samband med julhelgen. Emellertid är även mellandagsrean och försäljningen kring nyår mycket viktig för detaljhandeln. Eftersom det dessutom är svårt att avgränsa vad som egentligen är julklappar och när i månaden vi börjar köpa dem har hela decemberförsäljningen varit den naturliga avgränsningen. Med julhandel avses således hela försäljningen i december, både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln.

 

Frågor om Årets Julklapp besvaras av:

Lena Larsson, VD: 08-762 72 89, lena.larsson@hui.se
Carin Blom, Konsult: 08-762 72 99, carin.blom@hui.se
Fredrik Kolterjahn, Senior konsult/Försäljningschef: 08-762 72 93, fredrik.kolterjahn@hui.se

Dela med dig: