Butikens roll för hållbar konsumtion

I Sverige jobbar alla stora dagligvarukedjorna aktivt med hållbarhet på ett eller annat sätt. Detta hållbarhetsarbete är vanligtvis centralstyrt. Men är det någonting kedjorna missar på butiksnivå?

På HUI Researchs och Handelsrådets frukostseminarium den 22 april i Malmö berättar forskaren Matthias Lehner om hur hållbarhetsarbete genomförs på butiksnivå och varför det är viktigt att butikerna är involverade för att nå kunderna.

Butiken är en plats för daglig interaktion mellan handeln och konsumenten. Denna interaktion bygger på direkt kontakt mellan butiken och den enskilda kunden och erbjuder stor potential för nya sätt att jobba med hållbarhet och att involvera kunderna. Vissa kedjor och enskilda butiker är bättre på att utnyttja denna potential än andra. Seminariet ger både en teoretisk inblick i butikens betydelse för framgångsrikt hållbarhetsarbete och praktiska exempel på butiker och kedjor som lyckas bra med att involvera butiken i kundorienterat hållbarhetsarbete.

Matthias Lehner
är forskare i hållbar konsumtion vid Internationella Miljöinstitutet i Lund och disputerade 2015 med en avhandling om butikens roll i hållbar konsumtion. Matthias jobbar också med ’hållbara varumärken’ och hans forskning har publicerats i ett antal vetenskapliga tidskrifter.

Tid och plats:

Fredagen den 22 april kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Adress: Skeppsbron 2 (Malmö Börshus), Malmö.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 20 april.

Anmälan sker till:

katarina.kilander@hui.se
 

Frågor om seminariet besvaras av:

Rickard Johansson, HUI Research
08-762 72 82

Jenny Dahlerus, Handelsrådet
010-471 86 29
 

Välkommen!

Dela med dig: