Den effektiva returprocessen

Forskning visar att kunder som returnerar varor också kan vara de kunder som är mest lönsamma. Samtidigt kan kunder som returnerar varor ses som en ren förlust. Handeln behöver därför klarhet i denna returparadox och effektiva processer för att hantera den.

På Handelns Utvecklingsråds och HUI Researchs frukostseminarium den 22 maj i Stockholm berättar forskarna Klas Hjort och Daniel Hellström om den effektiva och värdeskapande returprocessen för e-handeln. De har insikter från flertalet studier av dagens returprocesser hos olika distributörer och e-handlare på den svenska marknaden. Tillsammans med näringslivet utvecklar Klas och Daniel morgondagens digitaliserade returprocess för e-handeln.

Klas Hjort och Daniel Hellström är handelsforskare inom logistik och förpackningar från Lunds tekniska högskola – Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet. Klas har lång erfarenhet inom e-handelsforskning med fokus på returproblematiken och i sin doktorsavhandling från 2012 studerade han bland annat Nelly.com. Daniel forskar om förpackningsdesign för en hållbar handel och kring transporter och citylogiskt relaterade frågor och leder forskningsplattformen ReLog (Retail Logistics) vid Campus Helsingborg. De båda är aktiva forskare i de aktuella projekten E-handelns värdeskapande returprocess, Detaljhandelns affärsmodeller för E-handeln (Handelns Utvecklingsråd) och det kommande projektet Paketautomaten – morgondagens ombud som ökar tillgängligheten för alla (VINNOVA).

Tid och plats:

Fredagen den 22 maj. Kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Regeringsgatan 60 (Svensk handels Hus), Stockholm..

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 20 maj. 

Anmälan sker till: 

katarina.kilander@hui.se 

Frågor om seminariet besvaras av: 

Carin Blom
08-762 72 99 

Välkommen! 

Dela med dig: