Den framtida handeln - hur ser den ut?

Välkommen på lunchseminarium

Handeln genomgår en strukturförändring där den fysiska butiken allt mer utvecklas till det digitala. Hur ser handels utveckling ut till och med 2025? I vilken utsträckning påverkar den utländska e-handeln Sveriges detaljhandel? Vad blir följderna för antal butiker och anställda i Sverige?

Vid lunchseminariet den 2 maj möter vi bland annat HUI Research nya VD Jonas Arnberg som ger sin version av detaljhandelns stora skifte. Vidare presenterars SSCD (Swedish Shopping Center Directory) som är en databas med information om fler än 350 svenska köpcentrum och handelsplatser. Vi går igenom vilken nytta SSCD bidrar med och hur du kan ligga steget före i jakten på de bästa affärsmöjligheterna. Dessutom presenterar vi våra nya funktioner "fastighetssök" och "hyresgästsök" som gör det möjligt för användarna att arbeta ännu mer effektivt i verktyget.

Anmäl dig här.

När: Tisdagen den 2 maj, klockan 11:30-13:00
Var: Datscha HQ, Stureplan 3, Stockholm

Vid frågor, kontakta:

Alice Arbman Forsberg, Datscha
E-post: alice.arbman.forsberg@datscha.com
Telefon: +46 707 94 51 41

Läs mer om SSCD här.

Dela med dig: