E-barometern andra kvartalet 2012

HUI följer sedan år 2000 den svenska detaljhandelns utveckling på internet genom e-barometern.

Idag sker detta i samarbete med Posten och Svensk Distanshandel och e-barometern publiceras en gång per kvartal.
Underlaget till e-barometern bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet och kompletteras med en konsumentundersökning riktad till 1 000 konsumenter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Arnberg
08-762 72 90

Carin Blom
08-762 72 99

Dela med dig: