E-barometern Q4 2016

E-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet fortsätter att öka. HUI följer sedan år 2000 den svenska detaljhandelns utveckling på nätet genom e-barometern.

Idag sker detta i samarbete med PostNord och Svensk Digital Handel och e-barometern publiceras en gång per kvartal.
Underlaget till e-barometern bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet och kompletteras med en konsumentundersökning riktad till 1 000 konsumenter.

För mer information, kontakta:

Andreas Svensson
Tel: 08-762 72 85
E-post: andreas.svensson@hui.se

Dela med dig: