En ’grönare’ handel? - Stockholm

Att ha en hållbar organisation är viktigt och kan vara avgörande för att nå lönsamhet för företagen då frågor om hållbarhet och miljö blir allt viktigare för dagens konsumenter. Företagen arbetar också mer aktivt med dessa frågor än någonsin tidigare. Detta syns bland annat på företagens intensifierade arbete med butikscertifiering.

Fredagen den 16 februari 2018 07:30 – 09:00

HUI Research och Handelsrådet bjuder in till frukostseminarium den 16 februari i Stockholm. Kristina Tamm Hallström och Fil dr. Carl Yngfalk berättar om vad det innebär att göra en butikscertifiering och hur det påverkar handeln.

Under senare år har konsumenternas intresse för och förväntningar på hållbarhets- och miljöarbetet i detaljhandeln ökat. Detta återspeglas inte bara i konsumenternas växande efterfrågan på ekologiska och miljömärkta varor, utan också i uppkomsten av butikscertifiering enligt miljöstandarder som fått genomslag framförallt i dagligvaruhandeln. Vilka de praktiska implikationerna av butikscertifiering egentligen är – om de är positiva och avsedda eller oförutsedda och av mindre attraktiv karaktär – är dock inte givet. Detta innebär att både de butiker som står inför ett möjligt beslut om att genomföra en butikscertifiering och de som redan är certifierade och utvärderar möjligheten att fortsätta eller avbryta arbetet idag till stor del saknar vederhäftiga beslutsunderlag. Seminariet presenterar resultaten från ett 1-årigt forskningsprojekt och belyser de praktiska implikationer för butikens vardagliga organisering som en butikscertifiering innebär, med fokus på KRAVs standard för butikscertifiering. Dessutom diskuteras implikationerna för handeln och konsumtionen av livsmedel.

Ekon. dr. Kristina Tamm Hallström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm och organisationsforskare vid Stockholm Centre for Organizational Research (Score). Utifrån studier av certifieringar och märkningar i olika organisationssammanhang intresserar hon sig för ’Granskningssamhällets’ organisering och konsekvenser bland annat utifrån frågor om hur granskare organiserar sig för att uppfattas som ”oberoende” och därmed trovärdiga samt hur sättet att organisera för oberoende påverkar hur och vad som granskas.

Fil. dr. Carl Yngfalk är forskare i marknadsföring och organisation vid Score, Stockholms universitet. I sin forskning intresserar han sig främst för konsumtionspolitiska aspekter av dagens detaljhandel och har ett särskilt intresse för livsmedels- respektive hälsomarknaderna. Här tittar han bland annat på frågor om hur makt, motstånd och identitet kommer till uttryck i relationen mellan konsumenter och företag.

Pär Bygdeson är vd för Livsmedelshandlarna och ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Han har tidigare varit chef för kvalitet, hälsa och miljö på Axfood. Med stort cykelintresse och veganer i familjen engagerar sig Pär gärna i alla vardagens miljöbeslut.

Tid och plats:
Fredagen den 16 februari kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm.

För att anmäla dig tryck här.

Anmälan sker senast den 14 februari

Frågor om seminariet besvaras av:
Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28

Andreas Hedlund, Handelsrådet
andreas.hedlund@handelsradet.se
010-471 86 46

 Välkommen!

 

Dela med dig: