Vem är du för dina kunder?

Ett seminarium om varumärkets betydelse och om destinationsutveckling

HUI Research berättar på ett frukostseminarium om vikten av rätt position på marknaden. I takt med att köpcentrumen går från att vara handelsplatser till att vara sociala mötesplatser ökar betydelsen av platsens varumärke.

Hur tror du att din handelsplats uppfattas av dina kunder? Om Nordstan var en person, hur skulle du beskriva den då? Under seminariet presenteras resultat från en studie av några välkända köpcentrum i Göteborg, Stockholm och Malmö.

När? Onsdagen den 28 november, kl. 07:30-09:00.
(en lättare frukost serveras från kl 07:30, seminariet börjar kl. 08:00)

Var? Drottninggatan 56, Göteborg.

Fredrik Kolterjahn är Försäljningschef och Senior konsult på HUI Research och arbetar dagligen med att analysera den svenska köpcentrummarknadens utveckling samt att hjälpa fastighetsägare att bättre förstå kundernas motiv. Fredrik inleder seminariet med att prata om hur den svenska köpcentrumbranschen har utvecklats under de senaste tio åren med fokus på platsens betydelse och vilka delar som har utvecklats mest.

Därefter presenterar Sofia Angel, Senior konsult på HUI Research med många års erfarenhet av destinationsutveckling för både privata aktörer och regioner, resultaten från studien och utvecklar resonemangen till köpcentrum och tydliga varumärken.

Frågor om seminariet besvaras av:
Maria Börjesson
031-759 50 04

Dela med dig: