Vad händer när IKEA kommer till staden?


IKEA är ett av världens största detaljhandelsföretag, men hur påverkas egentligen en kommun av en ny IKEA-etablering?

HUI Research har i ett forskningsprojekt finansierad av Handelns Utvecklingsråd undersökt detta och på seminariet kommer resultaten från den första delstudien att presenteras.
I studien analyseras hur omsättningen och antalet anställda inom sällanköpsvaruhandeln påverkas av ett nytt IKEA varuhus. Frågan är inte så enkel att besvara eftersom det är mycket troligt att IKEA väljer att etablera sina varuhus i kommuner som skulle ha en bättre utveckling än genomsnittskommunen, även utan den nya IKEA-etableringen. I syfte att ta hänsyn till detta används en matchningsmetod där kommunen med IKEA etablering jämförs med en liknande kommun där IKEA inte har etablerat ett varuhus.

Professor Sven-Olov Daunfeldt vid HUI Research kommer under seminariet att presentera resultat som visar att IKEA är viktigt för den regionala utvecklingen, även när en kommun med en ny IKEA-etablering jämförs med liknande kommuner som inte har ett IKEA varuhus. Intressant är också att inga stora negativa effekter kan uppmätas i de angränsande kommunerna till IKEA-etableringen.

Under seminariet kommer Sven-Olov också att presentera resultat från andra studier som har analyserat hur stora handelsetableringar påverkar den regionala utvecklingen, samt diskutera det fortsatt forskningsarbetet med att analysera de regionala effekterna av nya IKEA varuhus.

Tid och plats:
Fredagen den 6 december. Kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus), Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 4 december.

Anmälan sker till:
katarina.kilander@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:
Carin Blom
08-762 72 99

Välkommen!

Dela med dig: