Shoppingturism i Sverige

Svensk Handel har, tillsammans med HUI Research, sammanställt rapporten Shoppingturism i Sverige sedan 2010. Årets rapport lägger fokus på handelns roll i besöksnäringen. All befintlig statistik har bearbetats och belyses ur handelns perspektiv. Rapporten är tänkt att kunna användas som kunskapskälla, uppslagsverk och för att ge inspiration.

Under seminariet diskuteras bland annat följande:

- Besökarna – en växande kundgrupp
- Vilken ekonomisk betydelse har besökarna för handeln? 
- Regionala skillnader
- Hur ser tillväxten ut?

Elisabet Elmsäter Vegsö, ansvarig för besöksnäringsfrågor på Svensk Handel, presenterar rapporten. Medverkar gör även Fredrik Kolterjahn, senior konsult på HUI Research.  
 

Tid och plats:

Tisdagen den 21 oktober. Kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Regeringsgatan 60 (Svensk handels Hus), Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 17 oktober.
 

Anmälan sker till:

katarina.kilander@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:

Elisabet Elmsäter Vegsö,
Ansvarig besöksnäring på Svensk Handel
010-471 86 33, elisabet.elmsater@svenskhandel.se
 

Dela med dig: