Varför byter du inte jobb?

Varannan svensk vill byta jobb, men stannar ändå kvar på sin arbetsplats. Känslan av att vara inlåst, att inte kunna byta arbetsplats fast man vill, kan kopplas till attityder och välbefinnande hos anställda i handeln och i andra branscher.

På HUI Researchs och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium den 14 november i Stockholm berättar forskaren Claudia Bernhard Oettel om varför många stannar kvar på sina arbetsplatser, trots att de vill byta arbete.
I Dagens Nyheters söndagsupplaga från den 14 september 2014 går det att läsa att varannan svensk vill byta jobb. Många stannar ändå kvar på sina arbetsplatser och anledningarna kan vara flera. Claudia kommer under seminariet att berätta om sin forskning och bland annat presentera resultat gällande hur anställningskontrakt och arbetsvillkor i handeln påverkar de anställdas välbefinnande. Hon kommer även att presentera intressanta resultat om inlåsningseffekter och hur känslan av att vara inlåst på arbetsplatsen kan kopplas till attityder och välbefinnande hos de anställda.

Claudia Bernhard Oettel är docent och universitetslektor vid Stockholms universitet, där hon arbetar som postdoc-forskare vid institutionen för psykologi. Hennes forskning är främst inriktad på trender och förändringar i anställningsvillkor samt på hur dessa påverkar organisationer och människors upplevelser av det nya arbetslivet.
 

Tid och plats:

Fredagen den 14 november Kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Regeringsgatan 60 (Svensk handels Hus), Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 12 november.
 

Anmälan sker till:

katarina.kilander@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:

Carin Blom
08-762 72 99

Välkommen!

Dela med dig: