Etiken i butiken

Livet som konsument är något som vi alla kan relatera till, men vad händer om butiken ses som ett moraliskt rum – förändras synen på kunden då? Är kunden verkligen fri i butiken och påverkar handeln kundens val?

Föreställ dig detta: en kund köper kyckling till middag i en butik. En enkel transaktion på en enkel marknad, kan man tycka. Det hela blir dock mer komplicerat än så om butiken betraktas som ett moraliskt rum. Varför blev det just kyckling, just i dag? Vet kunderna verkligen vad de vill ha – och är det de önskar bra för dem? Kan varumärken uttrycka sanningen om vilka kunderna är? Bör, kan och får handeln påverka kundernas önskemål? Och vad ska handeln göra om kunderna efterfrågar onyttiga eller farliga saker? Tomas kommer att ge en djupare inblick i relationen mellan säljare och köpare.

Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola och har nyligen kommit ut med en bok som inte bara reder ut etiken i butiken utan också skärskådar de värderingar som styr det vi kallar ”marknaden”. Tomas forskning syftar till att undersöka spänningsfältet mellan etik och ekonomi, främst på organisations- och individnivå. Tomas fokus har varit frågan om vad "moralisk kompetens" är och hur en sådan kompetens påverkas av organisationers utformning.

Tid och plats:
Fredagen den 6 februari . Kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00).
Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus), Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 4 februari.

Anmälan sker till:

katarina.kilander@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:

Carin Blom
08-762 72 99


Välkommen!

 

Dela med dig: