I ständig förändring för ständig förnyelse: Att lära och leda

Har ditt företag vad som krävs för att möta den ökade konkurrensen från ökad globalisering och digitalisering? Gemensamt för långsiktigt framgångsrika företag är att de strävar efter innovation och effektivitet samt har en vilja att lära nytt och lära andra.

På Handelns Utvecklingsråds och HUI Researchs frukostseminarium den 8 maj i Stockholm berättar organisationsforskaren docent Anna Jonsson om vad som krävs för att möta en ständigt föränderlig omvärld med ökad konkurrens till följd av globalisering och digitalisering.  För att vara hållbart framgångsrik är det viktigt att både kunna vara innovativ och effektiv. Ytterst handlar det om att lära nytt och lära andra och där ledarskapet spelar en viktig och vägledande roll.

Anna Jonsson är forskare i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  Anna ingår både i Centre for International Business Studies och Centre for Retailing och forskar om betydelsen av kunskapsöverföring inom organisationer till följd av de utmaningar och möjligheter som följer med att företag internationaliserar och digitaliserar sin verksamhet. Anna har bland annat studerat IKEA och Mannheimer Swartling, två av Sveriges mest framgångsrika företag.

 

Tid och plats:

Fredagen den 8 maj. Kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Regeringsgatan 60 (Svensk handels Hus), Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 6 maj.
 

Anmälan sker till:

katarina.kilander@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:

Carin Blom
08-762 72 99

Välkommen!

 

Dela med dig: