Framgångsrik användning av dynamisk prissättning


Digitaliseringen har öppnat nya dörrar för dynamisk prissättning där säljare i realtid kan anpassa pris efter konsumenters behov och egenskaper i olika situationer. Men när fungerar egentligen detta som bäst?

HUI Research och Handelsrådet bjuder in till frukostseminarium den 22 september i Stockholm. Professor Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm, berättar om hur och när dynamisk prissättning fungerar ur ett konsumentperspektiv.

Med en ökad digitalisering har användningen av dynamisk prissättning blivit allt vanligare. Det sägs exempelvis att Amazon uppdaterar sina priser var tionde minut, men även i fysiska butiker experimenteras det med priser baserat på olika mönster i efterfrågan och tillgång. Med utgångspunkt i egen och andras forskning om prisuppfattning och prisdiskriminering delar Sara Rosengren med sig av insikter om hur konsumenterna uppfattar och påverkas av att priset på en produkt eller tjänst ständigt förändras. Bland annat presenterar hon forskning kring relationen mellan faktiskt och upplevt pris, hur kundernas priskunskap ofta brister och betydelsen av “rättvisa" priser.

Sara Rosengren
är innehavare av ICA-handlarnas professur i företagsekonomi, särskilt retailing, vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning om konsumenters reaktioner på olika typer av marknadsföring är publicerad i ledande akademiska tidskrifter. Sedan juni i år är Sara Rosengren chef för Handelshögskolans Center for Retailing.


Tid och plats:

Fredagen den 22 september kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus), Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 20 september.

Klicka här för att komma till anmälan.


Frågor om seminariet besvaras av:

Johan Larsson, HUI Research
08-762 72 87

Jenny Dahlerus, Handelsrådet
010-471 86 29


Välkommen!

Dela med dig: